Tolkeydelser

Thisted Kommune udbyder tolkeydelser.

Thisted Kommune ønsker at opnå aftaler med kvalificerede tolke til de af kommunens forvaltninger, der har behov for tolkebistand.

Bud på opgaven skal afgives elektronisk via dette link: http://permalink.mercell.com/55484515.aspx, hvor der også findes information om opgaven.