Udbud af Basaltvej 5 i Østerild

Thisted Kommunes Strategi- og Økonomiudvalg besluttede den 20. januar 2016, at grunden beliggende på Basaltvej 5 i Østerild skulle sendes i udbud.

Grunden som udbydes til salg i Østerild er beliggende på Basaltvej 5.

Grunden har tidligere været brugt til landbrugsformål.

Køber skal sammen med en tilbudsblanket fremsende en projektbeskrivelse som omhandler udnyttelsen af grunden.

Grunden er ikke omfattet af nogen lokalplan, men er i Kommuneplanen udlagt til boligområde.

  • Tilbud på køb af grunden skal fremsendes til Thisted Kommunes Erhvervsafdeling, Asylgade 30, 7700 Thisted som anbefalet post eller afleveres personligt mod kvittering. Tilbuddet skal være Thisted Kommune i hænde senest mandag den 15. februar kl. 9.00.
  • Udførligt tilbudsmateriale med salgsvilkår og tilbudsblanket kan rekvireres ved henvendelse til Thisted Kommunes Erhvervsafdeling på 99 17 17 00 eller på e-mail erhverv@thisted.dk.