Salg af areal i Hurup

Thisted Kommune udbyder pr. den 28. maj 2016 areal i Hurup med tilhørende matrikel nr. 5dp, Hurup By, Hurup

Grunden som udbydes til salg i Hurup har matrikel nummer 5dp, Hurup By, Hurup.

Køber skal sammen med en tilbudsblanket fremsende en projektbeskrivelse som omhandler udnyttelsen af grunden.

Grunden er ikke omfattet af nogen lokalplan, og er beliggende i landzone samt har områder karakteriseret som §3 naturbeskyttelsesområder. Dette kræver at der skal ansøges Thisted Kommunes Tekniske Forvaltning om diverse tilladelse alt efter anvendelsens karakter på området. 

  • Tilbud på køb af grunden skal fremsendes til Thisted Kommunes Erhvervsafdeling, Asylgade 30, 7700 Thisted som anbefalet post eller afleveres personligt mod kvittering. Tilbuddet skal være Thisted Kommune i hænde senest torsdag den 12. maj kl. 9.00.
  • Udførligt tilbudsmateriale med salgsvilkår og tilbudsblanket kan rekvireres ved henvendelse til Thisted Kommunes Erhvervsafdeling på 99 17 17 00 eller på e-mail erhverv@thisted.dk.