Kulturrummet Thisted - opfordring til deltagelse i prækvalifikation

Projektet omhandler realiseringen af KulturRummet i Thisted. Kulturrummet er en fælles betegnelse for en række kommunale og selvejende institutioner, alle beliggende omkring Christiansgave. Projektet udbydes samlet som ét projekt, men er benævnelsesmæssigt opdelt i tre delområder. Projektet indeholder 2 nybygninger og 2 ombygninger samt en funktionsopdatering af Parken.