Udbud af ydelser med udvidet helbredsydelserThisted Kommune udbyder tre aftaler om indkøb af følgende varer og tjenesteydelser under fritvalgsordningen om udvidet
helbredstillæg: Briller, fodbehandling og tandproteser til pensionister, som er kvalificerede til tilskud efter Lov om social
pension eller efter Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension.

Al information om udbuddet, al kommunikation herom, samt afgivelse af tilbud skal ske gennem Mercell Sourcing Service.

For at deltage i opgaven skal du logge ind på:
Mercell.dk:http://permalink.mercell.com/49521837.aspx

Eventuel hjælp til oprettelse som bruger af hjemmesiden kan fås samme sted.

Alle interesserede tilbudsgiver opfordres til at byde på opgaven.
Tilbud skal være uploadet i Mercell's system senest 27. april 2015, kl. 12.00.