Salg af tidligere institutioner

Det økonomisk mest fordelagtige tilbud

Salg af tidligere institutioner

Med henvisning til Strategi- og Økonomiudvalgets beslutning den 10. juni 2015 og i henhold til bekendtgørelse nr. 799 om salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme, udbydes tidligere institutioner til salg med kriteriet:

”Det økonomisk mest fordelagtige tilbud”

Det drejer sig om:

  • Brombærhaven i Thisted
  • Vorupør Børnehus, herunder også Vorupør skole
  • Kridthuset i Hillerslev, herunder også Hillerslev skole, med forbehold for Kommunalbestyrelsens beslutning om at lukke skolen den 1. august 2016.
  • Stenhøj i Vesløs
  • Sct. Mortensgaard i Ydby
  • Nors Ældrecenter
  • Vestergården i Sundby

Betingelser og bygningsbeskrivelser kan rekvireres via mail på teknisk@thisted.dk Materialet udsendes via mail.

Tilbud inkl. beskrivelse af projektforslag for bygningernes fremtid skal være Thisted Kommune, Drifts og Anlægsafdelingen, i hænde

senest den 10. august 2015 kl. 12.00.