Salg af grund på Hejrhøjvej

Thisted Kommunes Strategi- og Økonomiudvalg besluttede den 19. august at sætte arealet på Hejrhøjvej, Tingstrup med tilhørende matrikelnummer 24b, Tingstrup By, Tingstrup i udbud.

Grunden som udbydes til salg er beliggende på hjørnet af Hejrhøjvej og Vadestedvej med Thy Veteranbilklub som nabo.

Arealet udgør ca. 2515 m2 - tilbudsgiver skal være opmærksom på, at der på en del af den østlige side af grunden er et område karakteriseret som §3 areal efter naturbeskyttelsesloven. Samtidig er arealet placeret i landzone, hvilket kræver en landzonetilladelse hvis grunden skal benyttes til andet end afgræsning.

Yderligere information om grunden kan læses i udbudsmaterialet, som rekvireres hos Thisted Kommune.

  • Tilbud på køb afgrunden skal fremsendes til Thisted Kommunes Erhvervsafdeling, Asylgade 30, 7700 Thisted som anbefalet post eller afleveres personligt mod kvittering. Tilbuddet skal være Thisted Kommune i hænde senest fredag den 11. september kl. 9.00.
  • Udførligt tilbudsmateriale med salgsvilkår og tilbudsblanket kan rekvireres ved henvendelse til Thisted Kommunes Erhvervsafdeling på 99 17 17 00 eller på e-mail erhverv@thisted.dk.