Udbud af grunde i Agger

Thisted Kommunes Strategi- og Økonomiudvalg besluttede den 19. august at sætte to arealer i Agger til salg.

Arealerne som udbydes til salg i Agger er beliggende på Vesterhavsvej og Porsevej i den sydlige del af byen.

Arealerne har tidligere været en del af Agger skole. I led med at bygningerne overgik til Beboerforeningen, blev de nu udbudte arealer udmatrikuleret.

Arealer udgør henholdsvis 1.540 m2 og 1.345 m2.

Arealerne er omfattet af lokalplan nr. 3-12 - Kommuneplantillæg nr. 74 af april  2008. Området er en del af delområde 1 - Agger gamle bydel, området omkring Tåbel bro samt bebyggelse langs Krikvej. Området udlægges til helårsbeboelse, butikker og liberalt erhverv (herunder supermarked, kiosk, kro mv.)

  • Tilbud på køb af et eller begge arealer skal fremsendes til Thisted Kommunes Erhvervsafdeling, Asylgade 30, 7700 Thisted som anbefalet post eller afleveres personligt mod kvittering. Tilbuddet skal være Thisted Kommune i hænde senest torsdag den 10. september kl. 9.00.
  • Udførligt tilbudsmateriale med salgsvilkår og tilbudsblanket kan rekvireres ved henvendelse til Thisted Kommunes Erhvervsafdeling på 99 17 17 00 eller på e-mail erhverv@thisted.dk.