Genudbud af Skovgade 28

Thisted Kommunes Strategi- og Økonomiudvalg besluttede den 19. august 2015, at sende bygningen placeret på Skovgade 28, 7700 Thisted i genudbud.

Ejendommen er oprindelig opført og benyttet af F.C. Bendixsens Tobakfabrik i 1902. 1959 blev ejendommen solgt til det daværende Thisted Amt til administrationsbrug. Ejendommen har indtil i dag været benyttet af Thisted Kommune til kontorformål.

Bygningens erhvervsareal udgør 1.194 m2, hvoraf 274 m2 er en ældre lagerbygning i 2 plan. Til ejendommen er der gårdrum med port indkørsel med ca. 9 p-pladser og cykelparkering.

Ejendommen er omfattet af den bevarende lokalplan for Thisted Bymidte, Lokalplan nr. 1-004. Af lokalplanen fremgår det, at ejendommen er beliggende i delområde C. Delområde C må anvendes til centerformål såsom liberale erhverv, servicevirksomhed og boliger. Energimærke D.

  • Tilbud på køb af ejendommen skal fremsendes til EDC Erhverv Poul Erik Bech, Vesterbro 101, 9000 Aalborg som anbefalet post eller afleveres personligt mod kvittering. Tilbuddet skal være EDC Erhverv Poul Erik Bech i hænde senest fredag den 4. september kl. 9.00.
  • Udførligt tilbudsmateriale med salgsvilkår og tilbudsblanket kan rekvireres ved henvendelse til EDC Erhverv Poul Erik Bech. 
  • For fremvisning samt yderligere oplysninger kontakt: Stig Theilmann, MRICS Ejendomsmægler og valuar, MDE Tlf.: 58 58 75 74