Snedsted skole opførelse af ny ADHD afdeling

Der skal opføres en fritliggende bygning i et plan på ca. 550 m2 med ny tilkørsel fra Brandbakken.

Offentlig Licitation på ny ADHD afdeling
Snedsted Skole Hovedgaden 5, 7752 Snedsted.

Læs licitationsmaterialet