Østre skole udskiftning vinduer stern og udhæng

Thisted Kommune udbyder bygningsarbejder omfattende udskiftning af ca. 70 vinduer, og 100 m stern, tagrende og udhæng på Østre skole, Thisted, i offentlig licitation.

OFFENTLIG  LICITATION
Udskiftning af vinduer, stern, og udhæng

Beliggenhed
Kronborgvej 28, 7700 Thisted.

Udbudsform
Arbejderne udbydes i offentlig licitation.
Tilbud afgives i henhold til Byggestyrelsens cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder, samt lov om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger.
Tildelingskriterium er laveste pris.

Beskrivelse af byggearbejdet
Udskiftning af vinduer på 1 sal samt udskiftning af stern, tagrender og underudhæng.
Arbejdet omhandler udskiftning af ca. 70 vinduer, ca. 100 m stern, tagrende og underudhæng.

Byggeperiode
Forventet byggestart under forudsætning af de bevilgende myndigheders godkendelse i uge 26, 2014 og aflevering uge 35, 2014.

Bestilling af udbudsmaterialet
Udbudsmaterialet kan bestilles på e-mail eje@thisted.dk
Og vil være tilgængelig fredag, den 21. marts 2014.
Af bestillingen skal tydeligt fremgå, entreprenørens navn, adresse, telefonnummer samt CVR - nummer og e-mail adresse.
Materialet kan ikke rekvireres af leverandører og beregnere, ligesom disse ikke kan rekvirere deltagerlister.

Udsendelse
Udbudsmateriale vil blive udsendt licitationsdeltagerne i uge 12.
Udbudsmateriale vil blive udsendt digitalt. I fald licitationsdeltageren ikke selv har mulighed for at udskrive tegninger, henvises til et trykkeri eller lign. Tegningsmateriale vil være i A3 format eller mindre.

Licitation
Licitationen afholdes fredag, den 11. april 2014 kl. 10.00 på Thisted Kommune, Kirkevej 9, 7760 Hurup. Mødelokale 3

Thisted Kommune
Drift- og Anlægsafdelingen
Kirkevej 9
7760 Hurup