Fyrbygninger Hanstholm restaurering/udskiftning

Arbejdet omfatter i hovedtræk restaurering/udskiftning af tag, facader samt vinduer og døre. Hanstholm Fyr er et fredet bygningskompleks og restaureres efter retningslinjer fra Kulturstyrelsen.