Urologiprodukter

Indkøbssamarbejdet Limfjord Vest udbyder levering af urologiprodukter til borgere i Morsø Kommune, Struer Kommune og Thisted Kommune, herefter kaldet ordregiver.

Urologiprodukter bevilges til borgere i eget hjem, på plejecentre og i botilbud. Bevil-lingerne ydes efter Servicelovens § 112 og er dermed omfattet af fritvalgsordningen.

Dette betyder, at borgeren har ret til at vælge en anden leverandør end ordregivers leverandør. Der er således ingen garanti for, at samtlige borgere, der er bevilget uro-logiprodukter vil benytte sig af nærværende aftale.

Borgeren har ligeledes mulighed for at vælge et andet produkt end det ordregiver har visiteret til. Den prisforskel der herved måtte opstå er leverandøren pligtig til at faktu-rere direkte til borgeren som dennes egenbetaling.

Sådan byder I

For at deltage i opgaven skal du gå ind på Mercell.dk: http://permalink.mercell.com/44980170.aspx (nyt vindue)

Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på ikonet foroven: ”Meld din interesse”.

Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registre-ring af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.

Efter afsendelse af registreringen har du adgang til alle udbudsdokumenter. Du vil modtage login koder til www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud.

Kontaktinfo

Center for IT og Digitalisering
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
it@thisted.dk

Åbningstider:

Mandag -
onsdag
 08.00 - 15.00

Torsdag
 
 08.00 - 17.00

Fredag

 08.00 - 14.00