Renovering af Præsteboligen

Arbejdet omfatter istandsættelse af stueplan og ombygning af tagetagen samt tagudskiftning. Dertil kommer reetablering af berørte udearealer.