Renovering af Højtoftevej

Thisted kommune udbyder herved i offentlig licitation anlægsarbejdet vedr. renovering af Højtoftevej, Thisted.