Parykker

Thisted Kommune udbyder levering af parykker til borgere i Thisted Kommune, herefter kaldet ordregiver.

Parykkerne vil blive indkøbt på baggrund af bevillinger til hertil visiterede borgere. Bevillingerne ydes efter Servicelovens § 112 og er dermed omfattet af fritvalgs-ordningen.

Dette betyder, at borgeren har ret til at vælge en anden leverandør end den som ordregiver indgår kontrakt med. Der er således ingen garanti for at samtlige borgere med bevilling til parykker, vil benytte sig af nærværende aftale.

Borgeren har ligeledes mulighed for at vælge et andet produkt end det ordregiver har visiteret til. Den prisforskel der herved måtte opstå er leverandøren pligtig til at fakturere direkte til borgeren som dennes egenbetaling.

Sådan byder I

For at deltage i opgaven skal du gå ind på Mercell.dk: http://permalink.mercell.com/46228874.aspx (nyt vindue)

Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på ikonet foroven: ”Meld din interesse”.

Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registre-ring af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.

Efter afsendelse af registreringen har du adgang til alle udbudsdokumenter. Du vil modtage login koder til www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud.