Udbud på rottebekæmpelse

Udbuddet vedrører levering af rottebekæmpelse til Thisted Kommune.

De inviteres til at afgive tilbud på levering af den lovpligtige rottebekæmpelse til Thisted Kommune. Opgaven består primært i rottebekæmpelse efter anmeldelse og ned-læggelse af kloakblokke efter anvisning.

Rottebekæmpelse i Thisted Kommune skal foretages i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning på området, herunder reglerne i 

  •  §§ 17 og 18 i Miljøbeskyttelsesloven, 
  •  Miljøministeriets ”Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter”, af 26. juni 2012 
  •  Kemikalielovgivningen

Opgaven udbydes som et offentligt udbud, efter reglerne i udbudsdirektivet.

Sådan byder I
For at deltage i opgaven skal du gå ind på Mercell.dk: http://permalink.mercell.com/40565558.aspx (nyt vindue)

Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på ikonet foroven: ”Meld din interesse”.

Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.

Efter afsendelse af registreringen har du adgang til alle udbudsdokumenter. Du vil modtage login koder til www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud.