Udbud af genbrugshjælpemidler

Indkøbssamarbejdet Limfjord Vest udbyder levering af fabriksnye genbrugshjælpemidler til borgere i Morsø Kommune, Struer Kommune og Thisted Kommune.

Genbrugshjælpemidler bevilges til borgere i eget hjem, på plejecentre og i botilbud og bevilges efter Servicelovens § 112, § 113 og § 116.

Bevillinger ydet efter serviceloven er omfattet af fritvalgsordningen. Dette betyder, at borgeren har ret til at vælge en anden leverandør end den ordregiver har aftale med, eller vælge et dyrere hjælpemiddel end det ordregiver har bevilget. Borgeren skal i dette tilfælde betale meromkostningen herved som egenbetaling. Egenbetaling afregnes mellem borger og leverandør og er ordregiver uvedkommende.

Udbuddet er delt i 28 delaftaler indenfor hovedområderne:

  • Hjælpemidler til personlig og medicinsk behandling - 6 delaftaler
  • Hjælpemidler til personlig pleje - 4 delaftaler
  • Mobilitetshjælpemidler - 15 delaftaler
  • Hjælpemidler til indretning og tilpasning af bolig - 7 delaftaler

I kan byde på en eller flere aftaler.

Udbuddet indeholder samme delaftaler som tidligere udbud, der blev annulleret - bortset fra delaftale 11 (udgået) og delaftalerne 16, 17 og 18, der senere udbydes særskilt.

Sådan byder I
For at deltage i opgaven skal du gå ind på Mercell.dk: http://permalink.mercell.com/41537282.aspx (nyt vindue)

Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på ikonet foroven: ”Meld din interesse”.

Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.

Efter afsendelse af registreringen har du adgang til alle udbudsdokumenter. Du vil modtage login koder til www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud.