Tilbud på VDI (Virtual Desktop Infrastructure)

Thisted Kommune ønsker tilbud på elementer til en VDI (Virtual Desktop Infrastructure) løsning.

Kontakt Arne Mikkelsen på følgende adresse/e-mail hvis De har spørgsmål eller ønsker yderligere information, herunder kravspecifikation for de opgaver vi ønsker løst på VDI løsningen:

Thisted Kommune
Att.: Arne Mikkelsen
Asylgade 30
7700 Thisted
ami@thisted.dk

Tilbudsfrist

Frist for modtagelse af tilbud er 18.11.2013 kl. 08:00 Tilbud der ikke modtages rettidigt vil ikke blive accepteret som gyldige. Tilbuddet skal sendes til Arne Mikkelsen på ovenstående adresse / mail.

Kriterier for tildeling

Kriterierne for tildeling er: Det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Tilbudsgiver skal samtidig med afgivelsen af sit tilbud vedlægge en underskrevet erklæring på tro og love om, hvorvidt tilbudsgiveren har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige. Annoncen bliver bragt i medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) §§ 15 a – 15 d.