Licitation på anlægsarbejdet vedr. renovering af gadelys 2013-2014 - Etape 2


Thisted Kommune udbyder i offentlig licitation anlægsarbejdet i forbindelse med renovering af gadelys 2013-2014 - Etape 2.  

Byggeriet omfatter: 
Renovering af gadelys i dele af Thisted Kommune. Det udbudte arbejde indeholder følgende hovedemængder: ca. 950 stk. armaturer.

Udbudsform:
Arbejdet udbydes i offentlig licitation og jfr. Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, LBK nr. 1410 af 7. december 2007. Arbejdet udbydes med tildelingskriteriet laveste pris. 


Byggeperiode:
Arbejdet forventes at kunne overdrages i uge 26 og udført i perioden uge 32-51 i 2013.


Bestilling af udbudsmateriale:
Udbudsmaterialet udleveres på Cd-rom fra torsdag den 30. maj 2013 og kan bestilles ved henvendelse pr. mail til ANOR@THISTED.DK

Af bestillingen skal tydeligt fremgå virksomhedens:
- Navn
- Adresse
- Kontaktperson
- Telefonnummer
- E-mail (hvortil eventuelle rettelsesblade sendes)  


Licitation:
Tilbud mærket "Renovering af gadelys 2013-2014 - Etape 2" indleveres til: Teknisk forvaltning, Kirkevej 9, 7760 Hurup Thy, i mødelokale 1, senest  Torsdag den 20. juni 2013 kl. 11.00 - på hvilket tidspunkt tilbuddene åbnes i overværelse af de bydende, der må være til stede.