Licitation iforbindelse med tilbygning og renovering af Tingstrupskole

Thisted Kommune udbyder nedenstående byggearbejde i offentlig licitation i forbindelse med tilbygning og renovering af Tingstrup Skole, Thorstedvej 21, 7700 Thisted.

Beliggenhed
Thorstedvej 21, 7700 Thisted.


Udbudsform
Arbejdet udbydes i henhold til ”Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren” samt Bygge- og Boligstyrelsens gældende ”Cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder m.v.”. Kriteriet for tildeling af ordren er laveste bud.
Projektet udbydes i fagentrepriser. Der skal stilles sikkerhed i henhold til AB 92 samt afgives ”Tro og love erklæring” i henhold til restanceloven.

Byggeriet omfatter
a.    Renovering af gangarealer og toiletrum, på ca. 300m² 
b.    Etablering af nyt indgangsparti på 37m²

Entrepriseopdeling

 1.0     Mureentreprisen
  Nedbrydnings-, jord-, belægning-, kloark-, beton- og murerarbejdet
 2.0 Tømrer- og snedkerentreprisen
  Nedbrydning, tagkonstruktion, tagdækning, lofter, vinduer, døre og fugearbejdet
 3.0 Gulvbelægningsentreprisen  
  Linoleumsgulv
 4.0 VVS-entreprisen 
VVS- og blikkenslagerarbejdet
 5.0 EL-entreprisen
  EL-arbejdet
 6.0    Malerentreprisen
   Indvendige malerbehandlinger

Byggeperiode
Under forudsætning af bygherrens og myndighedernes godkendelse forventes arbejdet iværksat den 1. juli 2013. 

Bestilling af udbudsmaterialet
Udbudsmaterialet afgives elektronisk og kan rekvireres skriftligt til og med fredag, den 3. maj 2013 pr. e-mail til thisted@pplusp.dk.

Udbudsmaterialet udsendes kun som elektronisk materiale og udsendes ikke til beregnere og materiale- og underleverandører.
Af bestillingen skal det tydeligt fremgå, hvilken eller hvilke entrepriser man ønsker at afgive tilbud på.

Licitation
Tid og sted for licitation vil fremgå af udbudsmaterialet.

Arkitekter:

P + P arkitekter
Storegade 5 2.
7700 Thisted