Licitation på anlægsarbejdet vedr. etablering af dobbeltrettet cykelsti, Agger Tange

Arbejdet omfatter etablering af ca. 8,8 km dobbeltrettet cykelsti.

OMFANG:

 • Arbejdet omfatter etablering af ca. 8,8 km dobbeltrettet cykelsti. Det
  udbudte arbejde indeholder følgende hovedmængder:
  ca. 35.000 m2 afrømning af vækstlag
  ca. 3.000 m3 bortskaffelse af overskydende vækstlag
  ca. 2.500 m3 afhentning og indbygning af sand som opfyld til
  planum
  ca. 6.800 m3 levering og indbygning af bundsikringsgrus
  ca. 4.300 m3 levering og indbygning af stabilt grus
  ca. 17.600 m2 asfaltbærelag
  ca. 8.800 lbm foranstaltning til forebyggelse af planters
  gennemgroning i asfalten
  ca. 200 lbm levering og sætning af betonkantsten

UDBUDSFORM:

 • Arbejdet udbydes jfr. Tilbudsloven (lov om indhentning af tilbud på
  visse offentlige og offentligt støttede kontrakter, lbk. nr. 1410 af 07.
  december 2007). Arbejdet udbydes med tildelings kriteriet laveste pris.

TIDSFRIST:

 • Arbejdet forventes udført i perioden 02.09.2013 – 15.11.2013.

BYGHERRE:

 • Naturstyrelsen Thy
  Søholtvej 6, Vester Vandet
  7700 Thisted

PROJEKT OG
TILSYN:

 • Thisted Kommune
  Drifts- og anlægsafdelingen
  Kirkevej 9
  7760 Hurup

UDBUDSMATERIALE:

 • Udbudsmaterialet udleveres på cd-rom fra tirsdag den 30.07.2013 ved
  henvendelse pr. mail til: 
  tog@thisted.dk
  I mailen skal følgende oplysninger om virksomheden tydeligt fremgå:
  • Navn
  • Adresse
  • Kontaktperson
  • Telefonnummer
  • E-mail (hvortil eventuelle rettelsesblade sendes)

LICITATION:

 • Tilbud mærket ”Dobbeltrettet cykelsti på Agger Tange” indleveres til
  Naturstyrelsen Thy, Søholtvej 6, 7700 Thisted senest
  Torsdag d. 22. august 2013, kl. 8.30
  på hvilket tidspunkt tilbuddene åbnes i overværelse af de bydende der
  måtte være til stede.

OVERDRAGELSE AF
ARBEJDET:

 •  
  Arbejdet forventes at kunne overdrages i uge 35, 2013 under
  forudsætning af Naturstyrelsen Thys godkendelse af
  licitationsresultatet.

 

Læs udbudsannoncen her