Udbud af lovinformationssystem


I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) §§ 15 a – 15 d annonceres følgende:

Thisted Kommune ønsker tilbud på et lovinformationssystem, der dækker den samlede administration og fagområderne i kommunen.

Kontakt Arne Mikkelsen på følgende adresse/e-mail hvis De ønsker yderligere information:

Thisted Kommune
Att.: Arne Mikkelsen
Asylgade 30
7700 Thisted
ami@thisted.dk  

Frist for modtagelse af tilbud er 1/2-2013 kl. 08:00.

Tilbuddet skal sendes til Arne Mikkelsen på ovenstående adresse / mail.

Kriterierne for tildeling er: Det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Tilbudsgiver skal samtidig med afgivelsen af sit tilbud vedlægge en underskrevet erklæring på tro og love om, hvorvidt tilbudsgiveren har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige.

Hent ovenstående tekst "Udbud af lovinformationssystem" (nyt vindue) som pdf.