Etablering af p-pladser ved trafikterminalen, Thisted


Thisted Kommune udbyder herved i offentlig licitation anlægsarbejdet vedrørende etablering af p-pladser ved trafikterminalen, Thisted.
Arbejdet omfatter belægnings-, afvandings- og asfaltarbejde.

> Læs hele licitationsannoncen