Licitation Mulighedernes hus

Nyopførelse af Mulighedernes Hus, Klostergade 47-51, Vestervig

OFFENTLIG LICITATION

Thisted Kommune udbyder herved i offentlig licitation nyopførelse af Mulighedernes Hus, Klostergade 47-51, 7770 Vestervig .

Thisted Kommune udbyder herved i offentlig licitation nyopførelse af Mulighedernes Hus, Klostergade 47-51, 7770 Vestervig .

Omfattende:

Nyopførelse af nyt dobbelthus til erhvervsudleje med grundplan på 152 m2.
Lejemål 1 til frisørsalon – 76 m2
Lejemål 2 til andet erhverv – 76 m2

Nyopførelse af nyt dobbelthus til erhvervsudleje med grundplan på 152 m2.Lejemål 1 til frisørsalon – 76 m2Lejemål 2 til andet erhverv – 76 m2

Materialer og konstruktioner:

Belægninger befæstes med slotsgrus og cementstensbelægning.

Belægninger befæstes med slotsgrus og cementstensbelægning.

Hulmur og indv. vægge udføres i porebeton, der pudses udvendigt og spartles indvendigt. I frisørsalon males vægge

Der laves hanebåndspær og forberedes for senere udnyttelse af tagetage. I del af tagrum laves depotrum med stigeadgang.

Tag belægges med sort naturskifer eller sort eternitskifer.

Vinduer og udv. døre træ eller træalu

Der udføres banevare gulvbelægning i Frisørsalon.

Der udføres ny VVS installation med gulvvarme og varmeforsyning fra fjernvarmeanlæg.

Der udføres nye ventilationsanlæg med varmegenindvinding.

Der udføres indbyggede solcelle anlæg på tagflader.

Der laves nye el installationer og belysningsanlæg

Arbejdet udbydes i nedennævnte fagentrepriser.

A: MURERENTREPRISEN:

Jord-, kloak-, beton- og stål-, murer-, fuge- og anlægsarbejder.

B: TØMRERENTREPRISEN:

Tømrer-, snedker- tag - blik og fugearbejder.

C: GULV-ENTREPRISEN:

Gulvbelægningsarbejder.

D: MALERENTREPRISEN:

Malerarbejder.

E: VVS-ENTREPRISEN:

Varmeanlæg, vand- og sanitetsarbejder, ventilationsarbejder og teknisk isolering.

F: EL-ENTREPRISEN:

El- og belysnings arbejder samt solcelleanlæg.

 

Byggeperiode:
Under forudsætning af myndighedernes endelige godkendelse kan arbejdet forventes igangsat oktober 2013 og afsluttet marts 2014.

Under forudsætning af myndighedernes endelige godkendelse kan arbejdet forventes igangsat oktober 2013 og afsluttet marts 2014.

Bestilling af materialer:

Udbudsmaterialet kan bestilles ved skriftlig henvendelse til:
Møller Nielsens Tegnestue – mail mnt@mntarkitekter.dk senest fredag den 30.08.2013 med oplysningom:
Navn, adresse, kontaktperson, telefonnummer og E-mail hvortil udbudsmaterialet skal sendes.

Udbudsmaterialet kan bestilles ved skriftlig henvendelse til:Møller Nielsens Tegnestue – mail mnt@mntarkitekter.dk senest fredag den 30.08.2013 med oplysningom: Navn, adresse, kontaktperson, telefonnummer og E-mail hvortil udbudsmaterialet skal sendes.

Udsendelse af udbudsmaterialet:
Udbudsmaterialet udsendes mandag 02.09.2013.

Udbudsmaterialet udsendes mandag 02.09.2013.

Licitation:
Afholdes primo uge 39 2013. Tid og sted vil fremgå af udbudsbrev.

Afholdes primo uge 39 2013. Tid og sted vil fremgå af udbudsbrev.

Totalrådgiver/arkitekt:

 

Møller Nielsens Tegnestue,
v/ Per B. Clausen Arkitekt m.a.a.
Fælledvej 17, 7600 Struer.

Bygherre:
Thisted Kommune

Thisted Kommune