Licitation på anlægsarbejdet vedr. Opførelse af Velfærdsbygning


Thisted Kommune udbyder i offentlig licitation anlægsarbejdet vedr. opførelse af Velfædsbygning, Skovvej 50, 7755 Bedsted.

Byggeriet omfatter: 
Opførelsen indebærer at et eksisterende skur skal nedrives før der kan opføres ny bygning. Grunden ejes af skov og Naturstyrelsen og disse er dermed en del af bygherregruppen.
Der opføres efter nedrivning en bygning på 67 m2 indeholdende, garderobe for børn og personale, toilet faciliteter for børn og personale samt et opholdsrum for personalet.

Materialer:
Byggeriet bakker op om Thisted kommunes energipolitik, - dvs. energiklasse 2020 da vi er uden for fjernvarme område. Der anvendes overvejende traditionelle materialer og konstruktioner med vægt lagt på bæredygtighed, godt indeklima og minimal vedligeholdelse.

-    Betonfundamenter- direkte funderet.

-    Beton terrændæk.

-    Facadevægge i let konstruktion med udv. Beklædning som 1 på 2 bræddebeklædning og indvendig gipsplade.

-    Lofter af træbeton.

-    Indvendige vægge i reglar konstruktion med gipsplader.

-    Isolering af bygning til energiklasse 2020.

-    Spær konstruktion med tagpap.

-    Træ aluminiums vinduer, lavenergi.

-    Vinylgulve.

-    Luft til vand varmepumpe med indbygget varmtvandsbeholder.

-    Gulvvarmeanlæg.


Entreprisefordeling:

01: Murerentre prisen

 1.       Jordarbejder
 2.       Kloak arbejder

02: Tømrerentreprisen

 1.       Tømrer arbejder
 2.       Snedkerarbejder
 3.       Fugearbejder

03: Tagdækningsentreprisen

 1.       Tagpaparbejder.

04: Malerentreprisen

 1.       Malerarbejder

05: VVS – Entreprisen

 1.       Afløbsinstallationer
 2.       Vandinstallationer
 3.       Sanitet
 4.       Varmeinstallationer
 5.       Blikarbejder

06: El – Entreprisen

 1.       El arbejdet
 2.       belysning

07: Gulv entreprisen

 1.      Gulvbelægning

Udbudsform:
Licitationen udbydes i fagentrepriser i henhold til AB-92 til fast tid og pris. Tilbuddet er underlagt gældende regler om kvalitetssikring,
5-års entreprenør- og leverandøransvar samt lov om gæld til det offentlige. Projektets gennemførelse er afhængig af bygherrens godkendelse af licitationsresultat.

Tidsplan: 
Arbejdet forventes igangsat september 2013 og forventes afsluttet april 2014.


Bestilling af udbudsmateriale:
Udbudsmaterialet bestilles ved at kontakte Projektleder Tommy Lind på mail tli@thisted.dk hvorefter dette vil blive tilsendt.
Udbudsmaterialet vil blive tilsendt den 16. august 2013.  


Licitation:
Licitationen afholdes den 30. august 2013 ved Teknisk Forvaltning, Kirkevej 9, 7760 Hurup i mødelokale 1 kl. 10.00.


Bygherre:
Skov og Naturstyrelsen                       
Vester Vande                                      
Søholtvej 6                                           
DK-7700 Thisted

Thisted Kommune 
Asylgade 30
7700 Thisted


Rådgiver:
Projektleder
Tommy Lind
Teknisk Forvaltning
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy