Licitation iforbindelse med udvidelse af bofælleskabe Grønningen 12A Thisted


Thisted Kommune udbyder i offentlig licitation arbejde i forbindelse med udvidelse af bofælleskab Grønningen 12A, 7700 Thisted.

Beliggenhed
Grønningen 12A, 7700 Thisted.


Udbudsform
Arbejderne udbydes i offentlig licitation i fagentrepriser i henhold til AB-92 til fast tid og pris.
Tilbuddet er underlagt gældende regler om kvalitetssikring, 5-års entreprenør- og leverandøransvar samt lov om gæld til det offentlige.
Man skal være opmærksom på at entreprenører skal evalueres på nøgletal jf. bekendtgørelse om nøgletal for alment byggeri. Projektets gennemførelse er afhængig af bygherrens godkendelse af licitationsresultat.


Byggeriet omfatter
a.    Etablering af 5 nye lejligheder 5x52 m² i alt 260 m²
b.    Etablering af fælles boligareal på 120 m²

Entrepriseopdeling

 1.0     Mureentreprisen
  Jord-, kloak-, beton-, belægnings-, stål-, belægnings-, gartner- og murerarbejdet samt betonelementer
 2.0 Tømrerentreprisen
  Tømrer-, snedker-, fast inventar- og fugearbejdet
 3.0 Tagdækningsentreprisen  
  Tagpaparbejde
 4.0 Blikkenskagerentreprisen 
Afledning af regnvand og indskud, inddækninger og sålbænke
 5.0 Malerentreprisen 
  Malerarbejde 
 6.0    VVS - Entreprisen
   Sanitet, ventilation, teknisk isolering, afløbs-, vand- og varmeinstallationer
 7.0     EL - Entreprisen 
   El arbejdet og hårde hvidevarer

Byggeperiode
Forventet byggestart under forudsætning af de bevilgende myndigheders godkendelse medio august 2013 og aflevering medio maj 2014.


Bestilling af udbudsmaterialet
Udbudsmaterialet kan rekvireres skriftligt til og med mandag, den 22. april 2013 ved henvendelse til Projektleder Tommy Lind pr. e-mail til tli@thisted.dk. Herefter vil et login til ibinder blive tilsendt og entreprenør vil blive oprettet på entreprenørlisten.

Af bestillingen skal tydeligt fremgå, hvilken entreprise(r), man ønsker at give tilbud på, samt entreprenørens navn, adresse, telefon- og e-mail adresse. Materialet kan ikke rekvireres af leverandører og beregnere, ligesom disse ikke kan rekvirere deltagerlister.


Licitation
Licitationen afholdes fredag, den 17. maj 2013 - licitationen/udbuddet udføres digitalt.
Totalrådgiver og arkitekt:          Ingeniør:

Raabys Tegnestue MAA Dansk ARK, Dansk designere
Frederiksgade 10, 7700 Thisted
Tlf. 97 92 15 44 - mail: Raabys@raabys.dk

Aage Jensen & Ernst Hansen
Rosenkranzgade 4, 7700 Thisted
Tlf. 97 92 03 66 - mail: LKH@LK-H.dk