Tilbud på ortopædisk fodtøj


Thisted Kommune inviterer hermed interesserede tilbudsgivere til at afgive tilbud på levering af ortopædisk fodtøj og indlæg, hvor der bevilges tilskud efter servicelovens § 112 til borgere i Thisted Kommune