Energiudbud

Udbud på levering af energi i 2014
Thisted Kommune sætter sin leverance af energi for 2014 i udbud.

Seneste årsforbrug udgør ca. 7,4 GWh.

Forventet årsforbrug i leveringsperioden udgør ca. 7,4 GWh.