Kulpladsen udbydes i hovedentreprise

Arbejdet ved anlæggelsen af udearealer ved Krikvej 68 i Krik omfatter primært etablering af på stedet støbte betonbelægninger, jordarbejder og beplantning.
Thisted Kommune, Teknisk Forvaltning, udbyder hermed nedenstående arbejde i offentlig licitation:
  • Kulpladsen – udearealer ved Kulhuset, Krikvej 68, Krik, 7770 Vestervig, udbydes i hovedentreprise.

Omfang af arbejde
Arbejdet ved anlæggelsen af udearealer ved Krikvej 68 i Krik omfatter primært etablering af in situ støbte betonbelægninger, jordarbejder og beplantning. Arbejdets omtrentlige hovedmængder: ca. 650 m2 in situ støbte betonbelægninger, ca. 1.100 m2 græsmakadam, jordarbejder, behandling af forurenet jord og ca. 1.110 m2 beplantning.
Arbejdet udbydes i hovedentreprise.

Under forudsætning af myndighedernes godkendelse påregnes arbejdet påbegyndt d. 27. august 2012. Arbejdet skal være afsluttet d. 15. november 2012.

Udbud og tildeling
Arbejdet udbydes iht. AB 92 samt Bygge- og boligstyrelsens cirkulære af 10. oktober 1991 om pris og tid på bygge- og anlægsopgaver.

Tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige for bygherre.

Udbudsmateriale
Udbuddet sker i henhold til tegninger og betingelser, som kan rekvireres på en cd-rom hos landskabsarkitekt Preben Skaarups Tegnestue. Udbudsmaterialet kan også rekvireres hos Preben Skaarups Tegnestue i papirform mod et depositum på kr. 1000,00 i crosset check, udstedt til Thisted Kommune.

Anmodning om modtagelse af udbudsmaterialet skal være Preben Skaarup i hænde senest d. 6. juni 2012 kl. 12.00.
Evt. depositum for udbudsmaterialet refunderes, når materialet afleveres i ubeskadiget stand senest 8 dage efter licitationen.

Materialet udsendes d. 7. juni 2012. Entreprenørerne skal vedlægge tro- og love erklæring, når de afleverer tilbuddet.

Licitation
Tilbud i lukket kuvert modtages hos Thisted Kommune, Teknisk Forvaltning, Planafdelingen, mødelokale 1, Kirkevej 9, 7760 Hurup Thy indtil torsdag d. 28. juni 2012 kl. 10.00, på hvilket tidspunkt tilbuddene vil blive åbnet i overværelse af de tilstedeværende bydende. Tilbuddet mærkes med ”Kulpladsen i Krik”.

For bygherren:
Preben Skaarup Landskabsarkitekt MAA MDL PLR
Graven 3
8000 Århus C
michael@prebenskaarup.dk