Foreningsvejen - promenade og trappeanlæg i Nr. Vorupør

Nyt trappeanlæg og promenade ved Foreningsvejen i Nr. Vorupør

Thisted Kommune, Teknisk Forvaltning, udbyder hermed nedenstående arbejde i offentlig licitation:
  • Foreningsvejen – promenade og trappeanlæg, ved Vesterhavsgade, Nr. Vorupør, 7700 Thisted, udbydes i hovedentreprise.
Omfang
Arbejdet ved anlæggelsen af en promenade og trappeanlæg ved Vesterhavsgade i Nr. Vorupør omfatter primært etablering af in situ støbte betonbelægninger, mure og trappeanlæg.

Arbejdets omtrentlige hovedmængder: ca. 1.800 m2 in situ støbte betonbelægninger, ca. 120 m2 in situ støbt trappeanlæg, ca. 110 lbm in situ støbte mure og ca. 250 m2 trædæk.

Arbejdet udbydes i hovedentreprise. Under forudsætning af myndighedernes godkendelse påregnes arbejdet påbegyndt d. 27. august 2012. Arbejdet skal være afsluttet d. 15. november 2012.

Udbud og tildeling
Arbejdet udbydes iht. AB 92 samt Bygge- og boligstyrelsens cirkulære af 10. oktober 1991 om pris og tid på bygge- og anlægsopgaver.

Tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige for bygherre.

Udbudsmateriale
Udbuddet sker i henhold til tegninger og betingelser, som kan rekvireres på en cd-rom hos landskabsarkitekt Preben Skaarups Tegnestue. Udbudsmaterialet kan også rekvireres hos Preben Skaarups Tegnestue i papirform mod et depositum på kr. 1000,00 i crosset check, udstedt til Thisted Kommune.

Anmodning om modtagelse af udbudsmaterialet skal være Preben Skaarup i hænde senest d. 6. juni 2012 kl. 12.00.
Evt. depositum for udbudsmaterialet refunderes, når materialet afleveres i ubeskadiget stand senest 8 dage efter licitationen.

Materialet udsendes d. 7. juni 2012. Entreprenørerne skal vedlægge tro- og love erklæring, når de afleverer tilbuddet.

Licitation
Tilbud i lukket kuvert modtages hos Thisted Kommune, Teknisk Forvaltning, Planafdelingen, mødelokale 1, Kirkevej 9, 7760 Hurup Thy indtil torsdag d. 28. juni 2012 kl. 11.00, på hvilket tidspunkt tilbuddene vil blive åbnet i overværelse af de tilstedeværende bydende.
Tilbuddet mærkes med ”Det gode Liv Ved Kysten. Foreningsvejen i Nr. Vorupør”.

For bygherren
Preben Skaarup Landskabsarkitekt MAA MDL PLR
Graven 3
8000 Århus C
michael@prebenskaarup.dk