Storage løsning

Thisted Kommune ønsker tilbud på en Storage løsning.

Kontakt Lene Kjær Holst på følgende adresse/e-mail hvis De har spørgsmål eller ønsker yderligere information, herunder kravspecifikation for Storage løsningen.

Thisted Kommune
Att.: Lene Kjær Holst
Asylgade 30
7700 Thisted
lkh@thisted.dk

Tilbudsfrist
Frist for modtagelse af tilbud er 25.05.2012 kl. 12:00

Tilbuddet skal sendes til Lene Kjær Holst på ovenstående adresse / mail.

Kriterier for tildeling
Kriterierne for tildeling er: Det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Tilbudsgiver skal samtidig med afgivelsen af sit tilbud vedlægge en underskrevet erklæring på tro og love om, hvorvidt tilbudsgiveren har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige.

Annoncen bliver bragt i medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) §§ 15 a – 15 d.