Innovativ borgerfokuseret applikationsløsning til Thisted Kommune

Thisted Kommune annoncerer følgende:

Kan dit firma levere en applikationsløsning, der gør en forskel for borgerne i Thisted Kommune, områdets turister og samarbejdspartnere?

Thisted Kommune ønsker tilbud på en applikationsløsning til både tablets og smartphones, inklusiv programmering og interface-design. Der er endnu ikke truffet afgørelse mellem en native app (iOS, Android og Windows Phone) og en webbaseret applikation, hvorfor tilbuddet kan være med basis i en eller begge muligheder.

Thisted Kommune vil samtidigt med valg af leverandør træffe valget omkring applikationsløsning.

Thisted Kommune forudsætter, at leverandøren har kendskab til de forskellige devices’ hardware, erfaring med de indbyggede teknologier og lignende udviklingsprojekter.

Fremsendte tilbud forventes at indeholde overvejelser omkring følgende:

Design 

 • Flot og indbydende interface (Der er ingen formelle krav mht. farver, skrifttype, -størrelse m.m.) 
 • Brugervenligt design

Features 

 • Inkludere både service- og oplevelsesdel (Eksempel: Servicedel forstået som åbningstider på diverse genbrugspladser, bibliotekslån m.m., og oplevelsesdelen som streaming af videoklip med lokalt islæt, aktivitetskalender m.m.) 
 • Location bestemte services 
 • Anvendelse af QR-koder 
 • Afspilning af lyd og video baseret på geo-position 
 • Udveksling af data fra andre kilder, gældende for både 
  - samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, så som Margueritruten, Thy360, PWA World Cup og Mors-Thy Håndbold 
  - interaktion med egne eksisterende løsninger, så som Thisted Kommunes foreningsportal Conventus og Thisted Kommunes Forældreintra

Systemkrav 

 • Udvikling af applikation forudsættes leveret af leverandøren 
 • Thisted Kommune skal eje kildekoden til det leverede produkt 
 • Thisted Kommune skal have mulighed for egen vedligeholdelse og opdatering

Kontakt udviklingskonsulent Christina Hoxer, hvis der er spørgsmål:
Byråds- og Direktionssekretariatet
Udviklingskonsulent Christina Hoxer
Asylgade 30
DK-7700 Thisted
Email: ch@thisted.dk, Tlf. 9917 1754

Frist for indsendelse af tilbud er: 21. maj 2012 kl. 12.00

Opdateret 16. maj:
Spørgsmål og svar til udbuddet (opdateret 16. maj klokken 08.30)

Tilbud skal sendes til Christina Hoxer på ovennævnte adresse.

Tilbudsgiver skal samtidigt med afgivelse af tilbud vedlægge en underskrevet erklæring på tro og love om, hvorvidt tilbudsgiveren har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige.

Kontaktinfo

Center for Økonomi og Løn
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
oekonomi@thisted.dk

Åbningstider:

Mandag -
onsdag
 08.00 - 14.30

Torsdag
 
 08.00 - 16.30

Fredag

 08.00 - 13.00