Cykelbaner Krikvej Vestervig Agger

 

THISTED KOMMUNE

LICITATION 

Thisted Kommune udbyder herved i offentlig licitation anlægsarbejdet vedr.: 

Cykelbaner – Krikvej – Vestervig-Agger 

OMFANG:

Arbejdet omfatter etablering af cykelsti incl. afvandingsarbejder. Det udbudte
arbejde indeholder følgende hovedmængder:

ca.

6.500

m3

Muld og råjord

ca.

2.500

m3

Bundsikring

ca.

1.800

m3

Stabilt grus

ca.

8.300

m2

Asfalt

 

UDBUDSFORM:

Arbejdet udbydes jfr. Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren,
LBK nr. 1410 af 7. december 2007. Arbejdet udbydes med tildelingskriteriet
laveste pris. 

TIDSFRIST:

Arbejdet forventes udført i perioden 24.09.2012 – 14.12.2012. 

UDBUDSMATERIALE:

Udbudsmaterialet udleveres på Cd-rom fra mandag den 16.07.2012 ved
henvendelse pr. mail til: 

teknisk@thisted.dk 

I mailen skal følgende oplysninger om virksomheden tydeligt fremgå:

  • Navn
  • Adresse
  • Kontaktperson
  • Telefonnummer
  • E-mail (hvortil eventuelle rettelsesblade sendes) 

LICITATION:

Tilbud mærket ”Cykelbaner – Krikvej – Vestervig-Agger” indleveres til Teknisk Forvaltning, Kirkevej 9, 7760 Hurup, i mødelokale 1, senest

 Fredag den 17.08.2012 kl. 10.00 

på hvilket tidspunkt tilbuddene åbnes i overværelse af de bydende, der måtte
være til stede. 

OVERDRAGELSE AF ARBEJDET:

Arbejdet forventes at kunne overdrages uge 39, 2012.