Storage


Thisted Kommune ønsker tilbud på Storage.
 
Kontakt Arne Mikkelsen på følgende adresse/e-mail hvis De har spørgsmål:

Thisted Kommune
Att.: Arne Mikkelsen
Asylgade 30
7700 Thisted
ami@thisted.dk

Tilbudsfrist
Frist for modtagelse af tilbud er 27.1.2012 kl. 08.00

Tilbuddet skal sendes til Arne Mikkelsen på ovenstående adresse / mail.

Kriterier for tildeling
Kriterierne for tildeling er: Det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Tilbudsgiver skal samtidig med afgivelsen af sit tilbud vedlægge en underskrevet erklæring på tro og love om, hvorvidt tilbudsgiveren har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige.

Annoncen bliver bragt i medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) §§ 15 a – 15 d.