Udbud paa udskiftning af tag og kviste Plantagevej 18 Thisted

Frist for at hente materiale er senest den 6. marts 2012 kl. 12.00


OFFENTLIG LICITATION


Thisted Kommune udbyder nedenstående bygningsarbejder omfattende udskiftning af tag og kviste Plantagevej 18 i offentlig licitation
.

Beliggenhed
Plantagevej 18, 7700 Thisted.

Udbudsform
Arbejderne udbydes i offentlig licitation i fagentrepriser.
Tilbud afgives i henhold til Byggestyrelsens cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder, samt lov om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger.
Tildelingskriterium er laveste pris.

Beskrivelse af byggearbejdet
Bygningen er på 3 etager med 45 graders taghældning.
Arbejdet omhandler udskiftning af ca.460 m2 tagbeklædning og undertag, udskiftning af 4 kviste, udskiftning af 9 vinduer, samt nedrivning af skorsten

Entrepriseopdeling

1.0 Murerentreprisen
Stillads-, murer-, og tagbeklædningsarbejdet

2.0 Tømrerentreprisen
Tømrer- og snedkerarbejdet

3.0 Blikkenslager
Inddækninger og tagrender/nedløb


Byggeperiode
Forventet byggestart under forudsætning af de bevilgende myndigheders godkendelse i uge 18 2012 aflevering uge 27 2012.

Bestilling af udbudsmaterialet
Udbudsmaterialet kan bestilles på e-mail be@thisted.dk

Senest tirsdag, den 6. marts 2012 kl. 12.00.


Af bestillingen skal tydeligt fremgå, hvilken entreprise, man ønsker at give tilbud på, samt entreprenørens navn, adresse, telefonnummer samt CVR - nummer og e-mail adresse.
Materialet kan ikke rekvireres af leverandører og beregnere, ligesom disse ikke kan rekvirere deltagerlister.

Udsendelse
Udbudsmateriale vil blive tilsendt licitationsdeltagerne i uge 10.

Udbudsmateriale vil blive udsendt digitalt på cd rom. I så fald licitationsdeltageren ikke selv har mulighed for at udskrive tegninger, henvises der til et trykfirma. Tegningsmateriale vil være i A3 format eller mindre.

Licitation
Licitationen afholdes mandag, den 2. april 2012 kl. 10.00 på Thisted Kommune, Kirkevej 9, 7760 Hurup.


Thisted Kommune
Drift- og Anlægsafdelingen
Kirkevej 9
7760 Hurup