Udbud på tablets til skolerne

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) §§ 15 c annonceres følgende:

Thisted Kommunes byråd har d. 17. maj 2011 besluttet at iværksætte et udviklingsprojekt, der omhandler anvendelsen af tablets som et grundlæggende pædagogisk læringsværktøj i folkeskolen. Projektet skal igangsættes i skoleåret 2011-2012 og løber over 2 år.

I denne forbindelse sendes indkøbet af tablet computere til elever og lærere hermed i ud-bud.

Antal: 140 tablets.

Kontakt Arne Mikkelsen på følgende adresse/e-mail, hvis De har spørgsmål eller ønsker yderligere informationer:

Thisted Kommune
Att.: Arne Mikkelsen
Asylgade 30
7700 Thisted
ami@thisted.dk

Frist for modtagelse af tilbud er den 26.9.2011 kl. 08.00

Tilbuddet skal sendes til Arne Mikkelsen på ovenstående adresse / mail.

Kriterierne for tildeling er: Det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Tilbudsgiver skal samtidig med afgivelsen af sit tilbud vedlægge en underskrevet erklæring på tro og love om, hvorvidt tilbudsgiveren har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige.