Tilbud på advokatbistand

Thisted Kommune ønsker tilbud på advokatbistand til opsporing og inddrivelse af regresindtægter i sygedagpengesager.
Der ønskes endvidere at leverandøren overtager sagsbehandlingen i alle udenretligt verserende sygedagpengeregressager hos Thisted Kommune samt at leverandøren varetager alle sygedagpenge-regressager, der ender i retssager.

Tilbudsgiver skal være godkendt efter datatilsynet og endvidere lade sige omfatte af databehandlings og tilslutningsaftalen jf. § 32 i Lov om ansvar og styring på Beskæftigelsesområdet.

Kriterier
Kriteriet for tildeling er: Det økonomisk mest fordelagtige

I udvælgelsen af afgivne tilbud vægtes:
Erfaring med inddrivelse af regres i sygedagpengesager, herunder
  • opnåede resultater samt
  • forventning for resultater i Thisted Kommune.
  • Salæets størrelse for inddrevne indtægter.
  • Tilbuddets varighed

Ovenstående rækkefølge er ikke prioriteret

Tilbuddet ønskes fremsendt til:
Jakob Drue Laursen
Beskæftigelseschef
Thisted Kommune
Beskæftigelses-, Social og Sundhedsforvaltningen
Skolegade 8A 2. sal
7700 Thisted

Beskæftigelseschef Jakob Drue Laursen kan kontaktes på JDL.jobcenter@thisted.dk

Tidsfrist
Frist for modtagelse af tilbud: 31/12 2011.

Tilbudsgiver skal samtidig med afgivelsen af sit tilbud vedlægge en underskrevet erklæring på tro og love om, hvorvidt tilbudsgiveren har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige

Udbuddet er annonceret i medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) §§ 15a – 15d.

Kontaktinfo

Jobcenter Thisted
Skolegade 4C
7700 Thisted

Telefon: 99 17 17 17
E-mail: jobcenter@thisted.dk

Åbningstider:

Mandag – onsdag
09.00-14.00

Torsdag

09.00-16.30

Fredag

09.00-13.00

Telefontider:

Skal du have direkte kontakt
til en sagsbehandler, træffes
de bedst mandag til fredag
mellem 08.00 - 10.00