Udbud på it-system til sundhed og genoptræning

Thisted Kommune ønsker tilbud på et elektronisk system, der kan håndterer en komplet løsning til Sundheds- og genoptræningsopgaver, inklusiv medcom-standarder. Systemet skal opfylde de særlige behov for dokumentation og administration på de nævnte områder. Systemet skal kunne integreres fuldt ud med den omsorgsjournal, der anvendes i kommunen p.t., som er Vitae Suite / CSC Omsorg, da der arbejdes hen mod princippet én borger – én journal på tværs af områderne omsorg, social, træning og forebyggelse, således at der kan laves en helhedsorienteret sagsbehandling

Systemet skal være implementeres i uge 40

Frist for modtagelse af tilbud

  • Fredag 09.09.2011 klokken 12.00

Kriterium for tildeling er:

  • Det økonomisk mest fordelagtige

Tilbudsgiver skal samtidig med afgivelsen af sit tilbud, vedlægge en underskrevet erklæring på tro og love om, hvorvidt tilbudsgiveren har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige.

Udbuddet bliver annonceret i medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) §§ 15 a – 15 d.

Du kan læse mere om udbuddet på http://permalink.mercell.com/29900730.aspx