Thisted udvikling- og infrastrukturplan

Thisted - den moderne, naturrige og rekreative købstad

Læs om:

Udviklingsplan for Thisted By

Thisted Udvikling og infrastrukturplan omhandler en overordnet koordinering af Thisted bys udvikling og dertilhørende infrastruktur.

Planen er sat i gang i relation til revision af Kommuneplanen 2018-2030.

Formål


Thisted by har i de seneste år gennemgået en interessant udvikling med flere nye og omfangsrige projekter. Det har medført et naturligt behov for at betragte denne udvikling i en større kontekst og sammenhæng med Thisteds nuværende fysiske rammer og infrastruktur.

Projekternes kobling og forårsagede ændringer skal forholde sig til de eksisterende forhold i såvel trafikafvikling som byplan. Videre bør projekterne - både gennemførte som planlagte - også vurderes i forhold til fremtidens Thisted, således at der i højere grad sikres helhedsorienterede løsninger og mulige synergier profiteres.

Videre ønskes byens identitet forstærket i forhold til fremtidens behov - hvad enten det handler om at bo og leve, at arbejde og gå i skole, at drive handel, erhverv og industri, at opleve og bruge byens rum, kultur- sport og fritidstilbud eller nyde den skønne omgivende natur og fjord.

En overordnet vision samt tilhørende udviklingsplan for Thisted by skal være med til at sikre holistiske løsninger, hvor alle trækker i samme retning. I strategiplanen ”Thy på forkant” beskrives Thisted som den moderne købstad. Med udgangspunkt heri, arbejdes der videre med en klar og enkel vision med en tilhørende udviklingsplan, der i højere grad sikrer, at projekter fremover forankres og der bliver skabt kvalitet på tværs af flere forskellige niveauer og interesser.

Visionen og udviklingsplanen danner således grundlag for en plan over fremtidige udviklingsprojekter med mulighed for videre detailprojektering og udførsel igennem de næste 12 år.

Processen


Processen for Thisted Udvikling og Infrastrukturplan er delt i tre forløb:

1. Vision og strategier (strategier og principper) - 2017
2. Udviklingspotentialer - Etape 1-3 (skitseprojekter, programmer og planer) - 2018

3. Udvalgte udviklingspotentialer detailprojekteres - 2018-2030

· Etape 1: 2018-2022
· Etape 2: 2022-2026
· Etape 3: 2026-2030

Hvert etapeforløb evalueres og revurderes, når perioden er slut.

Der afholdes følgende interessentmøder:

1. juni 2017: Borgermøde: Thisted – den moderne Købstad

UDSKUDT - ny dato kommer snarest: Interessentmøde med erhverv, industri, handel, kultur, fritid og øvrige organisationer

3. oktober 2017: Thisted Gymnasium – Workshop: De Unges bud på Fremtidens Thisted.


Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54

E-mail:
Plan: plan@thisted.dk
Miljø: miljo@thisted.dk