Udvidelsesplan 2017

Læs om:

Thisted Kommune fremlægger plangrundlaget for udvidelsen af Hanstholm Havn og for udskiftning af vindmøller ved Hanstholm Havn:


Udvidelse af Hanstholm Havn

Følgende dokumenter omhandlende udvidelsen af Hanstholm Havn er i offentlig høring i perioden 1. juni – 27. juni 2017:

  • Kommuneplantillæg nr. 44 (forslag)
  • Lokalplan nr. 3-005 (forslag)
  • Miljøredegørelse af havneudvidelsen i form af en samlet redegørelse for Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) og miljøvurdering af forslagene til kommuneplantillæg og lokalplan.
Dokumenterne kan ses på Lokalplanportalen

Her kan du se Offentliggørelsesbrevet

Udskiftning af vindmøller ved Hanstholm Havn
Følgende dokumenter omhandlende udskiftning af vindmøller ved Hanstholm Havn er i offentlig høring i perioden 1. juni - 27. juli 2017:

  • Kommuneplantillæg nr. 45 (forslag)
  • Lokalplan nr. 3-006 (forslag)
  • Miljørapport af udskiftning af vindmøller ved havnen i form af en samlet redegørelse for Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) og miljøvurdering af forslagene til kommuneplantillæg og lokalplan.
Dokumenterne kan ses på Lokalplanportalen

Her kan du se Offentliggørelsesbrevet

Offentliggørelse

Thisted Kommunalbestyrelse har den 30. maj 2017 godkendt ovennævnte forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplaner samt miljøredegørelser for planforslagene.

Planforslagene er nu fremlagt for offentligheden i perioden 1. juni - 27. juli 2017.

Efter den offentlige fremlæggelse vil Kommunalbestyrelsen tage endelig stilling til det videre forløb på grundlag af de indkomne indsigelser, kommentarer og ændringsforslag.

Indsigelser, kommentarer og ændringsforslag til planforslagene skal udformes skriftligt og indsendes via Lokalplanportalen. Klik på den røde bjælke "Din mening" øverst på siden i den plan, du ønsker at indsende en bemærkning til.

Vi skal have dine eventuelle bemærkninger senest den 27. juli 2017 kl. 17.00.

Du er velkommen til at kontakte Planafdelingen på tlf. 99 17 17 17 eller plan@thisted.dk, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Eventuelle bemærkninger til den del af Miljøredegørelsen for udvidelsen af Hanstholm Havn, der omfatter søterritoriet, kan fremsendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen på info@tbst.dk.

Borgermøde
Hanstholm Havn inviterer til borgermøde onsdag den 28. juni 2017 kl. 19.00 på Montra Hotel Hanstholm.
Der bliver på mødet orienteret om havneudvidelsen i forbindelse med høringsperioden for VVM redegørelsen. Bygherrerådgiver gennemgår projektet og der vil være lejlighed til at stille spørgsmål hertil.
Se invitationen på Hanstholm Havns hjemmeside.


Hvor langt er sagen

Se mere:

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen hjemmeside: www.trafikstyrelsen.dk

Hanstholm Havns hjemmeside - www.portofhanstholm.dk

Thisted Kommunes digitale kort WebGIS


Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54
E-mail: teknisk@thisted.dk