VUC Thy-Mors


Thy-Mors HF & VUC har hovedsæde i Thisted og afdelinger i Nykøbing og Sydthy (Hurup). Skolen tilbyder undervisning på mange niveauer.

Uddannelsestilbuddet dækker disse områder:

  • OBU (ordblindeundervisning)
  • FVU (grundlæggende dansk og regning)
  • Avu (almen voksenuddannelse, svarende til 8.-10. klassetrin)
  • Hf (højere forberedelseseksamen) som enkeltfag
  • 2-årigt hf
  • Fagpakker (pædagog-, sygepleje-, lærerpakken m.v.)
  • Gymnasial Supplering (GS)
  • Virksomhedstilpasset undervisning


Thy-Mors HF & VUC Erhverv udbyder almen efteruddannelse og kursusaktiviter til offentlige og private virksomheder og institutioner i Thy og på Mors.

Du kan også besøge centerets hjemmeside (åbner i et nyt vindue)