Specialuddannelser

Indenfor køreafstand af Thisted Kommune tilbydes der uddannelser inden for fiskeri og landbrug.

Fiskeriskolen i Thyborøn

Fiskeriskolen i Thyborøn er med til at uddanne fiskere og medarbejdere til den kystnære maritime sektor. På skolen kan du også få tilrettelagt individuelle erhvervsuddannelser som erhvervsfisker og fiskehandler. Udover uddannelser tilbydes der også grund- og efteruddannelseskurser inden for den maritime sektor.

Skolen er meget opmærksom på fiskeriets internationale karakter og har der-for samarbejder med flere forskellige fiskeriskoler i hele Europa. Derved er lærerne opdaterede på de internationale forhold. Samtidig har de muligheden for at skabe kontakter for elever og kursister.

Læs mere om Fiskeriskolen (nyt vindue)

Landbrugsskolen på Mors


Landbrugsskolen på Mors er udover en traditionel landbrugsskole også et kursuscenter for efteruddannelse. På skolen stræbes der altid efter, at være på forkant med udviklingen, for derved at tilbyde de mest optimale uddannelsesrammer. Derfor har skolen en lang række tætte samarbejder med relevante erhvervsvirksomheder inden for både landbrug og gartneri.

Skolen udvikler og afholder efteruddannelseskurser både som AMU-kurser og som almindelig indtægtsdækket virksomhed.

Læs mere om Landbrugsskolen på Mors (nyt vindue)

Opdateret 29-01-2015