Olieudskillere

Hvis du vil etablere, ændre eller flytte et olieudskilleranlæg, skal du have tilladelse fra Thisted Kommune. Der er derfor en række særlige krav, som skal være opfyldt.
Du kan læse om krav og retningslinjer i  brochuren "Olieudskilleranlæg - retningslinjer"