Miljøgodkendelser til landbrug

Aktuelle offentliggørelser

Offentliggjort den 22. juni 2017 - Klagefrist den 20. juli 2017

Tillæg til § 11 miljøgodkendelse, slagtesvin, Kanstrupvej 6, 7700 Thisted

Offentliggjort den 22. juni 2017 - Klagefrist den 20. juli 2017

§ 30 tilladelse til emissionsorienteret produktionstilpasning, Fælledvej 9, 7700 Thisted

Offentliggjort den 16. juni 2017 - Klagefrist den 14. juli 2017

§ 30 tilladelse til emissionsorienteret produktionstilpasning, Gykjærvej 5b, 7760 Hurup Thy

Offentliggjort den 13. juni 2017 - Klagefrist den 11. juli 2017

§ 10 miljøtilladelse, kvægbrug, studeproduktion, Fyrvej 34, 7730 Hanstholm

Offentliggjort den 13. juni 2017 - Klagefrist den 11. juli 2017

§ 12 miljøgodkendelse, slagtekyllinger, Oddesundvej 220, 7752 Snedsted

Offentliggjort den 8. juni 2017 - Klagefrist den 6. juli 2017

§ 10 miljøtilladelse, kvægbrug og chinchillafarm, Lønnerupvej 7, 7700 Thisted

Offentliggjort den 8. juni 2017 - Klagefrist den 6. juli 2017

§ 10 miljøtilladelse, slagtekvægbrug, Skelsgårdsvej 2, 7730 Hanstholm

Offentliggjort den 6. juni 2017 - Klagefrist den 4. juli 2017

Afgørelsen om ikke godkendelsespligt efter Husdyrbrugslovens § 12 ved ændring af gulvtypen i farestalden, fra delvis spaltegulv til fuldspaltegulv på Harring Bro Vej 13, 7752 Snedsted

Offentliggjort den 30. maj 2017 - Klagefrist den 27. juni 2017

§ 25 tilladelse til opførelse af foderhus, Holmevej 6, 7700 Thisted

Offentliggjort den 30. maj 2017 - Klagefrist den 27. juni 2017

§ 26 tilladelse til opførelse af ensilageplads, Holmevej 6, 7700 Thisted

Offentliggjort den 30. maj 2017 - Klagefrist den 27. juni 2017

§ 25 tilladelse til opførelse af kornsilo, Amtoftvej 2, 7742 Vesløs


Regulativ for ikke-erhvervsmæssigt dyre- og fjerkræhold

Thisted kommunalbestyrelse har vedtaget forskriften: Regulativ for ikke-erhvervsmæssig dyre- og fjerkræhold. Regulativet træder i kraft den 1. december 2014 og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Yderligere oplysninger kan fås hos Plan- og Miljøafdelingen tlf. 99 17 22 21.

Foroffentlighed


Pt. ingen sager i foroffentlighed.

Ifølge lov nr. 1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, § 55, stk. 2, skal kommunen inddrage offentligheden, før der træffes afgørelse om godkendelse af etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug omfattet af § 12 i samme lov.

I forbindelse med sagsbehandlingen vil virkninger på miljøet blive vurderet.

Du kan se ansøgningsmaterialet hos Plan- og Miljøafdelingen, Kirkevej 9, 7760 Hurup Thy.

Eventuelle spørgsmål, kommentarer og lignende til ovenstående udvidelser af husdyrbrug skal være kommunen i hænde indenfor aktuelle høringsfrister.

Udkast til og den endelige afgørelse om miljøgodkendelse vil blive annonceret på http://www.thisted.dk/miljogodkendelse. Når et udkast til afgørelsen foreligger, vil naboer og andre berørte, samt visse organisationer og foreninger, blive orienteret om udkastet. Du kan også anmode om at får tilsendt et udkast til miljøgodkendelse, når denne foreligger, anmodningen skal være kommunen i hænde indenfor aktuelle høringsfrister. På http://www.thisted.dk/Service/Abonnement.aspx kan du tilmelde dig kommunens nyhedsmails.

Foroffentlighed – revurdering af miljøgodkendelser

Thisted Kommune agter at tage  nedenstående ejendommes miljøgodkendelser op til revurdering.

Adresse Postnr og by
   

Pt. ingen revurderinger i foroffentlighed.
Ifølge lov nr. 1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, § 39, jf. §§ 40 skal offentligheden i forbindelse med revurderingen have lejlighed til at udtale sig om kommunens udkast til afgørelse.

Enhver har ret til at se og kommentere sagens akter. Du kan anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger, og har derefter ret til at kommentere udkast til afgørelse inden for en frist på 14 dage fra modtagelsen af udkastet.

Udkast til afgørelse tilsendes ved henvendelse til Plan- og Miljøafdelingen, Kirkevej 9, 7760 Hurup Thy.


Nyhedsmails

http://www.thisted.dk/Service/Abonnement.aspx kan du tilmelde dig kommunens nyhedsmails.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Natur- og Miljøafdelingen på 9917 2221 eller på teknisk@thisted.dk.

Udkast til miljøgodkendelse

Sat i høring den 26. juni 2017 - Høringsfrist den 17. juli 2017

Udkast, § 10 miljøtilladelse, kviehotel og malkekvæg, Ballerumvej 272, 7700 Thisted

Sat i høring den 26. juni 2017 - Høringsfrist den 7. august 2017

Udkast, § 12 miljøgodkendelse, sohold og smågriseproduktion, Amtoftvej 2, 7742 Vesløs

Sat i høring den 14. juni 2017 - Høringsfrist den 5. juli 2017

Udkast, § 10 miljøtilladelse, slagtesvineproduktion, Brundvej 21, 7700 Thisted

Sat i høring den 13. juni 2017 - Høringsfrist den 4. juli 2017

Udkast, § 10 miljøtilladelse, slagtesvineproduktion, Vorupørvej 55, 7700 Thisted

Sat i høring den 13. juni 2017 - Høringsfrist den 4. juli 2017

Udkast, § 10 miljøtilladelse, slagtesvineproduktion og hestehold, Oddesundvej 212, 7752 Snedsted

Sat i høring den 1. juni 2017 - Høringsfrist den 13. juli 2017

Udkast, § 12 miljøgodkendelse, slagtekyllinger og ammekvæg, Skyumbjergevej 9, 7752 Snedsted

 

 

 

 

Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54
E-mail: teknisk@thisted.dk