Miljøgodkendelser til landbrug

Aktuelle offentliggørelser

Offentliggjort den 22. august 2017 - Klagefrist den 19. september 2017

§ 29 tilladelse til skift mellem dyretyper, Hovsørvej 40, 7700 Thisted

Offentliggjort den 22. august 2017 - Klagefrist den 19. september 2017

§ 29 tilladelse til skift mellem dyretyper, Toftholmvej 4, 7700 Thisted

Offentliggjort den 22. august 2017 - Klagefrist den 19. september 2017

§ 27 tilladelse til etablering af gyllebeholder, Hørstedvej 19, 7752 Snedsted

Offentliggjort den 22. august 2017 - Klagefrist den 19. september 2017

§ 30 tilladelse til emissionsorienteret produktionstilpasning - fulde stalde, Hørstedvej 19, 7752 Snedsted

Offentliggjort den 17. august 2017 - Klagefrist den 14. september 2017

§ 12 miljøgodkendelse, slagtekalveproduktion, Skårupvej 4, 7700 Thisted

Offentliggjort den 17. august 2017 - Klagefrist den 14. september 2017

§ 12 miljøgodkendelse, sohold og smågriseproduktion, Amtoftvej 2, 7742 Vesløs

Offentliggjort den 16. august 2017 - Klagefrist den 13. september 2017

§ 10 miljøtilladelse, ammekvægsbesætning, Stenbjergvej 22, 7752 Snedsted

Offentliggjort den 14. august 2017 - Klagefrist den 11. september 2017

§ 29 tilladelse til skift mellem dyretyper, Arupvej 32, 7742 Vesløs

Offentliggjort den 14. august 2017 - Klagefrist den 11. september 2017

§ 28 tilladelse til velfærdsudvidelse på Fyrvej 2, 7730 Hanstholm

Offentliggjort den 14. august 2017 - Klagefrist den 11. september 2017

§ 29 tilladelse til skift mellem dyretyper på Fyrvej 2, 7730 Hanstholm 

Offentliggjort den 11. august 2017 - Klagefrist den 8. september 2017

§ 29 tilladelse til skift mellem dyretyper, Febberstedvej 15, 7730 Hanstholm

Offentliggjort den 8. august 2017 - Klagefrist den 5. september 2017

§ 27 tilladelse til etablering af møddingsplads, Tøttrupvej 6, 7752 Snedsted

Offentliggjort den 7. august 2017 - Klagefrist den 4. september 2017

§ 10 miljøtilladelse, ammekvægsbesætning, Kærupvej 54, 7741 Frøstrup

Offentliggjort den 4. august 2017 - Klagefrist den 1. september 2017

§ 28 tilladelse til velfærdsudvidelse, Gl. Feggesundvej 26, 7742 Vesløs

Offentliggjort den 4. august 2017 - Klagefrist den 1. september 2017

§ 25 tilladelse til opførelse af fodersilo, Skårupvej 4, 7700 Thisted

Offentliggjort den 27. juli 2017 - Klagefrist den 24. august 2017

§ 30 tilladelse til emissionsorienteret produktionstilpasning - fulde stalde, Stevnsvej 2, 7700 Thisted

 

Regulativ for ikke-erhvervsmæssigt dyre- og fjerkræhold

Thisted kommunalbestyrelse har vedtaget forskriften: Regulativ for ikke-erhvervsmæssig dyre- og fjerkræhold. Regulativet træder i kraft den 1. december 2014 og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Yderligere oplysninger kan fås hos Plan- og Miljøafdelingen tlf. 99 17 22 21.

Foroffentlighed


Pt. ingen sager i foroffentlighed.

Ifølge lov nr. 1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, § 55, stk. 2, skal kommunen inddrage offentligheden, før der træffes afgørelse om godkendelse af etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug omfattet af § 12 i samme lov.

I forbindelse med sagsbehandlingen vil virkninger på miljøet blive vurderet.

Du kan se ansøgningsmaterialet hos Plan- og Miljøafdelingen, Kirkevej 9, 7760 Hurup Thy.

Eventuelle spørgsmål, kommentarer og lignende til ovenstående udvidelser af husdyrbrug skal være kommunen i hænde indenfor aktuelle høringsfrister.

Udkast til og den endelige afgørelse om miljøgodkendelse vil blive annonceret på http://www.thisted.dk/miljogodkendelse. Når et udkast til afgørelsen foreligger, vil naboer og andre berørte, samt visse organisationer og foreninger, blive orienteret om udkastet. Du kan også anmode om at får tilsendt et udkast til miljøgodkendelse, når denne foreligger, anmodningen skal være kommunen i hænde indenfor aktuelle høringsfrister. På http://www.thisted.dk/Service/Abonnement.aspx kan du tilmelde dig kommunens nyhedsmails.

Foroffentlighed – revurdering af miljøgodkendelser

Thisted Kommune agter at tage  nedenstående ejendommes miljøgodkendelser op til revurdering.

Adresse Postnr og by
   

Pt. ingen revurderinger i foroffentlighed.
Ifølge lov nr. 1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, § 39, jf. §§ 40 skal offentligheden i forbindelse med revurderingen have lejlighed til at udtale sig om kommunens udkast til afgørelse.

Enhver har ret til at se og kommentere sagens akter. Du kan anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger, og har derefter ret til at kommentere udkast til afgørelse inden for en frist på 14 dage fra modtagelsen af udkastet.

Udkast til afgørelse tilsendes ved henvendelse til Plan- og Miljøafdelingen, Kirkevej 9, 7760 Hurup Thy.


Nyhedsmails

http://www.thisted.dk/Service/Abonnement.aspx kan du tilmelde dig kommunens nyhedsmails.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Natur- og Miljøafdelingen på 9917 2221 eller på teknisk@thisted.dk.

Udkast til miljøgodkendelse

Sat i høring den 11. august 2017 - Høringsfrist den 1. september 2017

Udkast, § 10 miljøtilladelse, sohold, Præstegårdsvej 54, 7700 Thisted

Sat i høring den 11. august 2017 - Høringsfrist den 1. september 2017

Udkast, § 11 miljøgodkendelse, svin og ammekvæg, Præstegårdsvej 49, 7700 Thisted

Sat i høring den 8. august 2017 - Høringsfrist den 29. august 2017

Udkast, § 10 miljøtilladelse, ammekvægsbesætning, Brusgårdvej 2, 7700 Thisted


 

 

 

 

Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54
E-mail: teknisk@thisted.dk