Miljøgodkendelser til landbrug

Aktuelle offentliggørelser

Offentliggjort den 26. september 2017 - Klagefrist den 24. oktober 2017

§ 11 miljøgodkendelse, sohold og slagtesvin, Hvidhøjvej 5, 7700 Thisted

Offentliggjort den 26. september 2017 - Klagefrist den 24. oktober 2017

§ 11 miljøgodkendelse, sohold og slagtesvineproduktion, Todbølvej 42, 7700 Thisted

Offentliggjort den 22. september 2017 - Klagefrist den 20. oktober 2017

§ 10 tilladelse til etablering af maskinhus, Tygstrupvej 16, 7770 Vestervig

Offentliggjort den 22. september 2017 - Klagefrist den 20. oktober 2017

§ 30 tilladelse til emissionsorienteret produktionstilpasning - fulde stalde, Sennelsvej 148, 7700 Thisted

Offentliggjort den 20. september 2017 - Klagefrist den 18. oktober 2017

§ 10 miljøtilladelse, slagtesvineproduktion og ammekvægsbesætning, Øsløs Kirke Vej 6, 7742 Vesløs

 


Regulativ for ikke-erhvervsmæssigt dyre- og fjerkræhold

Thisted kommunalbestyrelse har vedtaget forskriften: Regulativ for ikke-erhvervsmæssig dyre- og fjerkræhold. Regulativet træder i kraft den 1. december 2014 og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Yderligere oplysninger kan fås hos Plan- og Miljøafdelingen tlf. 99 17 22 21.

Foroffentlighed


Offentliggjort den 10. oktober 2017 - i foroffentlighed frem til den 24. oktober 2017

Gl. Aalborgvej 12, 7741 Frøstrup.

Foroffentlighed: Der søges tilladelse til 130 stk. småkalve 2-6 mdr. og 750 stk. opdræt 6-26 mdr. Der etableres ny kviestald på ca. 7.000 m2 og en ny gyllebeholder på 3.000 m3. Byggeriet ønskes placeret nordøst for eksisterende byggeri.

Offentliggjort den 10. oktober 2017 - i foroffentlighed frem til den 24. oktober 2017

Skovstedvej 23, 7700 Thisted

Foroffentlighed: Der søges om tilladelse til at udvide antallet af årssøer fra 1.100 stk. til 1.325 stk. samt udvidelse af smågriseproduktionen fra 18.180 stk. til 48.000 stk. Der etableres ny smågrisestald på ca. 3.500 m2, ny drægtighedsstald på ca. 1.000 m2 og en ny fastoverdækket gyllebeholder på 4.000 m3. Byggeriet ønskes placeret nord for eksisterende byggeri.

 

Ifølge lov nr. 1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, § 55, stk. 2, skal kommunen inddrage offentligheden, før der træffes afgørelse om godkendelse af etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug omfattet af § 12 i samme lov.

I forbindelse med sagsbehandlingen vil virkninger på miljøet blive vurderet.

Du kan se ansøgningsmaterialet hos Plan- og Miljøafdelingen, Kirkevej 9, 7760 Hurup Thy.

Eventuelle spørgsmål, kommentarer og lignende til ovenstående udvidelser af husdyrbrug skal være kommunen i hænde indenfor aktuelle høringsfrister.

Udkast til og den endelige afgørelse om miljøgodkendelse vil blive annonceret på http://www.thisted.dk/miljogodkendelse. Når et udkast til afgørelsen foreligger, vil naboer og andre berørte, samt visse organisationer og foreninger, blive orienteret om udkastet. Du kan også anmode om at får tilsendt et udkast til miljøgodkendelse, når denne foreligger, anmodningen skal være kommunen i hænde indenfor aktuelle høringsfrister. På http://www.thisted.dk/Service/Abonnement.aspx kan du tilmelde dig kommunens nyhedsmails.

Foroffentlighed – revurdering af miljøgodkendelser

Thisted Kommune agter at tage  nedenstående ejendommes miljøgodkendelser op til revurdering.

Adresse Postnr og by
   

Pt. ingen revurderinger i foroffentlighed.
Ifølge lov nr. 1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, § 39, jf. §§ 40 skal offentligheden i forbindelse med revurderingen have lejlighed til at udtale sig om kommunens udkast til afgørelse.

Enhver har ret til at se og kommentere sagens akter. Du kan anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger, og har derefter ret til at kommentere udkast til afgørelse inden for en frist på 14 dage fra modtagelsen af udkastet.

Udkast til afgørelse tilsendes ved henvendelse til Plan- og Miljøafdelingen, Kirkevej 9, 7760 Hurup Thy.


Nyhedsmails

http://www.thisted.dk/Service/Abonnement.aspx kan du tilmelde dig kommunens nyhedsmails.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Natur- og Miljøafdelingen på 9917 2221 eller på teknisk@thisted.dk.

 

Udkast til miljøgodkendelse

Sat i høring den 17. oktober 2017 - Høringsfrist den 7. november 2017

Udkast, tillæg til § 12 miljøgodkendelse, malkekvægbrug, Lønnerupvej 13, 7700 Thisted

Sat i høring den 5. oktober 2017 - Høringsfrist den 26. oktober 2017

Udkast, § 11 miljøgodkendelse, smågrise og slagtesvineproduktion, Skårupvej 4, 7770 Vestervig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54
E-mail: teknisk@thisted.dk