Miljøgodkendelser til landbrug

Aktuelle offentliggørelser

Offentliggjort den 7. april 2017 - Klagefrist den 5. maj 2017

§ 25 Tilladelse til tilbygning til malkerobot, Tvorupvej 15, 7700 Thisted

Offentliggjort den 4. april 2017 - Klagefrist den 2. maj 2017

§ 27 Tilladelse til opførsel af kornsilo, Hurupvej 15, 7770 Vestervig

Offentliggjort den 4. april 2017 - Klagefrist den 2. maj 2017

§ 10 tilladelse, kvægbrug, Kammersgårdsvej 30, 7760 Hurup Thy

Offentliggjort den 31. marts 2017 - Klagefrist den 28. april 2017

Tilladelse til udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde § 30, Ballerumvej 126, 7700 Thisted

Offentliggjort den 27. marts 2017 - Klagefrist den 24. april 2017

Afgørelse om ikke godkendelsespligt, Arupvej 39, 7742 Vesløs


Regulativ for ikke-erhvervsmæssigt dyre- og fjerkræhold

Thisted kommunalbestyrelse har vedtaget forskriften: Regulativ for ikke-erhvervsmæssig dyre- og fjerkræhold. Regulativet træder i kraft den 1. december 2014 og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Yderligere oplysninger kan fås hos Plan- og Miljøafdelingen tlf. 99 17 22 21.

Foroffentlighed

Pt. ingen sager i foroffentlighed.

Ifølge lov nr. 1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, § 55, stk. 2, skal kommunen inddrage offentligheden, før der træffes afgørelse om godkendelse af etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug omfattet af § 12 i samme lov.

I forbindelse med sagsbehandlingen vil virkninger på miljøet blive vurderet.

Du kan se ansøgningsmaterialet hos Plan- og Miljøafdelingen, Kirkevej 9, 7760 Hurup Thy.

Eventuelle spørgsmål, kommentarer og lignende til ovenstående udvidelser af husdyrbrug skal være kommunen i hænde indenfor aktuelle høringsfrister.

Udkast til og den endelige afgørelse om miljøgodkendelse vil blive annonceret på http://www.thisted.dk/miljogodkendelse. Når et udkast til afgørelsen foreligger, vil naboer og andre berørte, samt visse organisationer og foreninger, blive orienteret om udkastet. Du kan også anmode om at får tilsendt et udkast til miljøgodkendelse, når denne foreligger, anmodningen skal være kommunen i hænde indenfor aktuelle høringsfrister. På http://www.thisted.dk/Service/Abonnement.aspx kan du tilmelde dig kommunens nyhedsmails.

Foroffentlighed – revurdering af miljøgodkendelser

Thisted Kommune agter at tage  nedenstående ejendommes miljøgodkendelser op til revurdering.

Adresse Postnr og by
   

Pt. ingen revurderinger i foroffentlighed.
Ifølge lov nr. 1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, § 39, jf. §§ 40 skal offentligheden i forbindelse med revurderingen have lejlighed til at udtale sig om kommunens udkast til afgørelse.

Enhver har ret til at se og kommentere sagens akter. Du kan anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger, og har derefter ret til at kommentere udkast til afgørelse inden for en frist på 14 dage fra modtagelsen af udkastet.

Udkast til afgørelse tilsendes ved henvendelse til Plan- og Miljøafdelingen, Kirkevej 9, 7760 Hurup Thy.


Nyhedsmails

http://www.thisted.dk/Service/Abonnement.aspx kan du tilmelde dig kommunens nyhedsmails.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Natur- og Miljøafdelingen på 9917 2221 eller på teknisk@thisted.dk.

Udkast til miljøgodkendelse

Offentliggjort den 21. april 2017 - Høringsfrist den 12. maj 2017

Udkast, § 10 miljøtilladelse, kviehotel, Troldhøjvej 9, 7700 Thisted

Offentliggjort den 7. april 2017 - Høringsfrist den 28. april 2017

Udkast, Tillæg til § 12 miljøgodkendelse, Sohold og smågriseproduktion, Harring Bro Vej 13, 7752 Snedsted

 

 

 

 

Kontaktinfo

Myndighed
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54
E-mail: teknisk@thisted.dk