Miljøgodkendelser til landbrug

Aktuelle offentliggørelser

Offentliggjort den 22. maj 2017 - Klagefrist den 19. juni 2017

§ 10 miljøtilladelse, kvægbrug, Gl. Feggesundvej 60, 7742 Vesløs

Offentliggjort den 17. maj 2017 - Klagefrist den 14. juni 2017

§ 10 miljøtilladelse, kviehotel, Troldhøjvej 9, 7700 Thisted

Offentliggjort den 17. maj 2017 - Klagefrist den 14. juni 2017

§ 25 tilladelse til opførsel af silo, Ydbyvej 34, 7770 Vestervig

Offentliggjort den 16. maj 2017 - Klagefrist den 13. juni 2017

§ 10 miljøtilladelse, ammekvægbrug, Korshøjvej 4, 7700 Thisted

Offentliggjort den 10. maj 2017 - Klagefrist den 7. juni 2017

Tilladelse til skift i dyretype, Knattrupvej 4, 7752 Snedsted

Offentliggjort den 10. maj 2017 - Klagefrist den 7. juni 2017

Tilladelse til opførelse af fodersilo, Tvorupvej 15, 7700 Thisted

Offentliggjort den 4. maj 2017 - Klagefrist den 1. juni 2017

Tillæg til § 12 miljøgodkendelse, sohold og smågriseproduktion, Harring Bro Vej 13, 7752 Snedsted


Regulativ for ikke-erhvervsmæssigt dyre- og fjerkræhold

Thisted kommunalbestyrelse har vedtaget forskriften: Regulativ for ikke-erhvervsmæssig dyre- og fjerkræhold. Regulativet træder i kraft den 1. december 2014 og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Yderligere oplysninger kan fås hos Plan- og Miljøafdelingen tlf. 99 17 22 21.

Foroffentlighed

Sat i høring den 22. maj 2017 - Høringsfrist den 5. juni 2017

Foroffentlighed, § 12 miljøgodkendelse, svineproduktion, Præstegårdsvej 49, 7700 Thisted

Der ansøges om tilladelse til udvidelse af smågriseproduktionen fra 9.250 stk. til 12.000 stk., samt en mindre justering af slagtesvineproduktionen. Antallet af søer reduceres fra 125 til 105 årssøer. I de nordligste driftsbygninger etableres en ammekvægsbesætning på 28 årsdyr med kalve indtil 6 mdr., samt 6 heste. Produktionsændringen sker i eksisterende anlæg.

Sat i høring den 22. maj 2017 - Høringsfrist den 5. juni 2017

Foroffentlighed, § 12 miljøgodkendelse, sohold og smågriseproduktion, Amtoftvej 2, 7742 Vesløs

Der ansøges om tilladelse til udvidelse af antallet af årssøer fra 875 stk. til 1.125 stk. med tilhørende smågriseproduktion på 35.000 stk. fra 7,0-23 kg, samt egen polteproduktion på 600 stk. fra 7,0-120 kg. Udvidelsen sker i eksisterende anlæg.

Ifølge lov nr. 1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, § 55, stk. 2, skal kommunen inddrage offentligheden, før der træffes afgørelse om godkendelse af etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug omfattet af § 12 i samme lov.

I forbindelse med sagsbehandlingen vil virkninger på miljøet blive vurderet.

Du kan se ansøgningsmaterialet hos Plan- og Miljøafdelingen, Kirkevej 9, 7760 Hurup Thy.

Eventuelle spørgsmål, kommentarer og lignende til ovenstående udvidelser af husdyrbrug skal være kommunen i hænde indenfor aktuelle høringsfrister.

Udkast til og den endelige afgørelse om miljøgodkendelse vil blive annonceret på http://www.thisted.dk/miljogodkendelse. Når et udkast til afgørelsen foreligger, vil naboer og andre berørte, samt visse organisationer og foreninger, blive orienteret om udkastet. Du kan også anmode om at får tilsendt et udkast til miljøgodkendelse, når denne foreligger, anmodningen skal være kommunen i hænde indenfor aktuelle høringsfrister. På http://www.thisted.dk/Service/Abonnement.aspx kan du tilmelde dig kommunens nyhedsmails.

Foroffentlighed – revurdering af miljøgodkendelser

Thisted Kommune agter at tage  nedenstående ejendommes miljøgodkendelser op til revurdering.

Adresse Postnr og by
   

Pt. ingen revurderinger i foroffentlighed.
Ifølge lov nr. 1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, § 39, jf. §§ 40 skal offentligheden i forbindelse med revurderingen have lejlighed til at udtale sig om kommunens udkast til afgørelse.

Enhver har ret til at se og kommentere sagens akter. Du kan anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger, og har derefter ret til at kommentere udkast til afgørelse inden for en frist på 14 dage fra modtagelsen af udkastet.

Udkast til afgørelse tilsendes ved henvendelse til Plan- og Miljøafdelingen, Kirkevej 9, 7760 Hurup Thy.


Nyhedsmails

http://www.thisted.dk/Service/Abonnement.aspx kan du tilmelde dig kommunens nyhedsmails.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Natur- og Miljøafdelingen på 9917 2221 eller på teknisk@thisted.dk.

Udkast til miljøgodkendelse

Sat i høring den 22. maj 2017 - Høringsfrist den 12. juni 2017

Udkast, § 10 miljøtilladelse, kvægbrug, studeproduktion, Fyrvej 34, 7730 Hanstholm

Sat i høring den 16. maj 2017 - Høringsfrist den 6. juni 2017

Udkast, § 10 miljøtilladelse, frilandssøer økologi, Iruplundvej 6, 7755 Bedsted

Sat i høring den 10. maj 2017 - Høringsfrist den 31. maj 2017

Udkast, § 10 miljøtilladelse, slagtekvægbrug, Skelsgårdsvej 2, 7730 Hanstholm


Sat i høring den 28. april 2017 - Høringsfrist den 9. juni 2017

Udkast, § 12 miljøgodkendelse, slagtekyllinger, Oddesundvej 220, 7752 Snedsted


 

 

 

 

Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54
E-mail: teknisk@thisted.dk