Miljøgodkendelser til landbrug

Aktuelle offentliggørelser

Offentliggjort den 11. juli 2018 - Klagefrist den 8. august 2018

Tilladelse til opførelse af silo, Ballerumvej 273, 7700 Thisted

Offentliggjort den 11. juli 2018 - Klagefrist den 8. august 2018

Tilladelse til opførelse af silo, Klostermøllevej 65, 7770 Vestervig

Offentliggjort den 9. juli 2018 - Klagefrist den 6. august 2018

§ 16 b miljøtilladelse, slagtesvineproduktion, Mærkedalvej 11, 7700 Thisted

Offentliggjort den 6. juli 2018 - Klagefrist den 3. august 2018

Tilladelse til opførelse af maskinhus, Galgebakkevej 4, 7755 Bedsted Thy

Offentliggjort den 18. juni 2018 - Klagefrist den 16. juli 2018

Tilladelse til opførsel af kornsilo på Legindvej 145, 7752 Snedsted

 

Foroffentlighed - miljøgodkendelser

 

Der er ingen miljøgodkendelser i foroffentlighed på nuværende tidspunkt.

Ifølge lov nr. 1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, § 55, stk. 2, skal kommunen inddrage offentligheden, før der træffes afgørelse om godkendelse af etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug omfattet af § 12 i samme lov (ansøgninger indsendt før den 1. august 2017) og § 16 a i samme lov (ansøgninger efter den 1. august 2017).

I forbindelse med sagsbehandlingen vil virkninger på miljøet blive vurderet.

Du kan se ansøgningsmaterialet hos Plan- og Miljøafdelingen, Kirkevej 9, 7760 Hurup Thy.

Eventuelle spørgsmål, kommentarer og lignende til ovenstående udvidelser af husdyrbrug skal være kommunen i hænde indenfor aktuelle høringsfrister.

Udkast til og den endelige afgørelse om miljøgodkendelse vil blive annonceret på http://www.thisted.dk/miljogodkendelse. Når et udkast til afgørelsen foreligger, vil naboer og andre berørte, samt visse organisationer og foreninger, blive orienteret om udkastet. Du kan også anmode om at får tilsendt et udkast til miljøgodkendelse, når denne foreligger, anmodningen skal være kommunen i hænde indenfor aktuelle høringsfrister. På http://www.thisted.dk/Service/Abonnement.aspx kan du tilmelde dig kommunens nyhedsmails.

Foroffentlighed – revurdering af miljøgodkendelser

Thisted Kommune agter at tage  nedenstående ejendommes miljøgodkendelser op til revurdering.

Adresse Postnr og by
   

Pt. ingen revurderinger i foroffentlighed.
Ifølge lov nr. 1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, § 39, jf. §§ 40 skal offentligheden i forbindelse med revurderingen have lejlighed til at udtale sig om kommunens udkast til afgørelse.

Enhver har ret til at se og kommentere sagens akter. Du kan anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger, og har derefter ret til at kommentere udkast til afgørelse inden for en frist på 14 dage fra modtagelsen af udkastet.

Udkast til afgørelse tilsendes ved henvendelse til Plan- og Miljøafdelingen, Kirkevej 9, 7760 Hurup Thy.


Nyhedsmails

http://www.thisted.dk/Service/Abonnement.aspx kan du tilmelde dig kommunens nyhedsmails.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Natur- og Miljøafdelingen på 9917 2221 eller på teknisk@thisted.dk.

 

Udkast til miljøgodkendelse

Sat i høring den 6. juli 2018 - Høringsperioden udløber den 6. august 2018

Udkast, § 16 a miljøgodkendelse, sohold, smågrise- og slagtesvineproduktion, Ashøjvej 10, 7760 Hurup Thy 

 

Regulativ for ikke-erhvervsmæssigt dyre- og fjerkræhold

Thisted kommunalbestyrelse har vedtaget forskriften: Regulativ for ikke-erhvervsmæssig dyre- og fjerkræhold.

Regulativet træder i kraft den 1. december 2014 og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Yderligere oplysninger kan fås hos Plan- og Miljøafdelingen tlf. nr. 9917 2221

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54

E-mail:
Plan: plan@thisted.dk
Miljø: miljo@thisted.dk