Miljøgodkendelser til industri

Aktuelle offentliggørelser

Offentliggørelse den 29. september 2016 - klagefrist den 27. oktober 2016
Thisted Kommune, omlastestation for madaffald, Kanstrupvej 3, 7700 Thisted

Thisted Kommune har givet miljøgodkendelse til omlastestation for madaffald på Kanstrupvej 3. I Miljøgodkendelsen er stillet vilkår til de væsentligste miljøforhold. Der er mulighed for aktindsigt i sagen. Miljøgodkendelse kan ses her. Klagevejledning kan ses her.

Miljøgodkendelsen kan også ses i Plan- og Miljøafdelingen, Kirkevej 9 i Hurup. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Pia Jensen på tlf. 99 17 22 26, e-mail: teknisk@thisted.dk. 


Offentliggørelse den 21. september 2016

Thisted Kommune har givet tilladelse til at igangsætte anlægsfase før meddelelses af miljøgodkendelse til etablering af omlastestation til madaffald på Kanstrupvej 3, 7700 Thisted. Pladsen til omlastning af madaffald må dog ikke tages i brug, før der foreligger miljøgodkendelse til udvidelsen.

Tilladelsen til at påbegynde byggeriet/anlægsfasen før miljøgodkendelse meddeles efter § 33, stk. 2 i miljøbeskyttelsesloven. Der kan ikke klages over tilladelsen til at igangsætte byggeriet før miljøgodkendelse er meddelt.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Pia Jensen på tlf. 99 17 22 26, e-mail: pij@thisted.dk.

Offentliggørelser den 29. april 2016 - frist den 28. maj 2016:

Dansk Anodiserings Industri (DAI)– Indledning af revurdering af miljøgodkendelse.

 Dansk Anodiserings Industri, Pantervej 20, Thisted skal have revurderet sin miljøgodkendelse til overfladebehandling af metal.

 DAI´s miljøgodkendelse er fra 2006 og skal ifølge lovgivningen tages op til revurdering hvert 10. år. Ved revurderingen kan vilkår i miljøgodkendelsen ændres. Endvidere kan revurderingen føre til en opdatering af den miljøtekniske beskrivelse.

Når revurderingen er færdig, bliver afgørelsen annonceret med en klagefrist på 4 uger.  Ønsker du forinden at modtage udkastet til afgørelse, skal du henvende dig til teknisk forvaltning senest den 28. maj. 2016. Du har herefter mulighed for at kommentere udkastet inden for en frist på 2 uger.

 Udkast til afgørelse tilsendes ved henvendelse til Plan- og Miljøafdelingen, Kirkevej 9, 7760 Hurup Thy.

http://www.thisted.dk/Service/Abonnement.aspx kan du tilmelde dig kommunens nyhedsmails

 Enhver har ret til at se og kommentere sagens akter. For en god ordens skyld, skal vi gøre opmærksom på, at alle indsendte kommentarer er omfattet offentlighedsloven.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Anna Brit Uldbjerg på tlf. 99 17 22 28, e-mail: teknisk@thisted.dk.

Offentliggørelser den 9. marts 2016 - klagefrist den 6. april 2016:

Miljøgodkendelse. Miljøbehandling af biler.
Sjørring Produkt v/Allan Madsen, Nordmarksvej 3-5, 7752 Snedsted

Thisted Kommune har givet miljøgodkendelse til Sjørring Produkt på Nordmarksvej 3-5 til miljøbehandling af biler . I Miljøgodkendelsen er stillet vilkår til de væsentligste miljøforhold. Der er mulighed for aktindsigt i sagen. Miljøgodkendelse kan ses her. Klagevejledning kan ses her.

Miljøgodkendelsen kan også ses i Plan- og Miljøafdelingen, Kirkevej 9 i Hurup. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kristine Keiding på tlf. 99 17 22 35, e-mail: teknisk@thisted.dk.

 

Kontaktinfo

Myndighed
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54
E-mail: teknisk@thisted.dk