Ansøgningsskemaer

Opdatering af hjemmesiden

Grundet ny lovgivning er nedenstående ikke længere gældende.

Der arbejdes på opdatering af hjemmesiden hurtigst muligt.

Ansøgningsskemaer for anmeldeordninger
Husdyrbekendtgørelsen indeholder flere anmelderordninger, hvortil der er en række betingelser for anvendelse af den enkelte ordning. Disse betingelser er med til at sikre, at det enkelte projekt ikke vil medføre skade på det omgivende miljø eller landskab.

Anmelder skal  kunne dokumentere at de enkelte betingelser er opfyldt, hvorefter kommunen træffer afgørelse om, projektet kan udføres, eller om det kræver en godkendelse efter lovens § 10, 11 eller 12. I nedestående findes der en kort beskrivelse af de enkelte ordninger med link til skema i henholdsvis pdf og word format.

§ 27: Etablering, udvidelse eller ændring af halmlade, maskinhal, malkekvæg, malkestald, kornlagre el. fodrelagre.

§ 28: Etablering, udvidelser eller ændringer på husdyrbrug af ensilageplads og ensilagesiloer op til 3000m2.

§ 29: Etablering, udvidelse eller ændringer på husdyrbrug af gødningsopbevaringsanlæg i form af møddingsplads for max. 100 DE eller gyllebeholder op til 4000m3.

§ 30: Ændring eller udvidelse af staldanlæg på husdyrbrug til opfyldelse af dyrevelfærdskrav.

§ 31: Skift mellem dyretyper i stalde, hvis der ikke samtidig udføres ændringer af staldanlæg.

§ 32: Udvidelse af antal husdyr i eksisterende stalde, hvor bedriften ikke har en godkendelse.

§ 33: Udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, hvor bedriften har en godkendelse.

§ 34: Miljøeffektive teknologier eller teknikker.

§ 35: Naturafgræsning < 15 DE.

§ 36: Naturafgræsning < 250 DE.

§ 37: Økologi.

 

Indsendes til teknisk@thisted.dk

Yderligere oplysninger Plan og Miljø 99 17 17 17

 

 

Skema til anmeldelse af dyrehold op til 15 DE

Husdyrgødningsbekendtgørelsen giver mulighed for at der kan anmeldes dyrehold på op til 15 DE.

Anmeldelsen skal ske gennem anmeldeskemaet og sendes til teknisk@thisted.dk. Kommunen vil herefter behandle anmeldelsen og give ansøger besked om afgørelsen.

Anmeldeskema 

Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54
E-mail: plan@thisted.dk