Oftest stillede spørgsmål


De spørgsmål, som vi oftest møder, er besvaret her nedenfor:

 

Hvorfor skal jeg betale det generelle affaldsgebyr?

Det er besluttet i Affaldsbekendtgørelsens § 56, at alle virksomheder skal betale, medmindre de på forhånd er fritaget ifølge bekendtgørelsen.

Hvad er det min virksomhed betaler til?

Reglerne betyder, at der skal opkræves et gebyr til dækning af kommunens generelle administrations-omkostninger, affaldsplanlægning m.v. jfr. § 56 i bekendtgørelsen.

Hvorfor skal virksomheder indenfor min branche betale?

Affaldsbekendtgørelsen fritager på forhånd en række virksomheder, jfr. Bilag 8 i bekendtgørelsens § 60, stk. 1, og Bilag 9 i bekendtgørelsens § 60, stk. 2.
Det er udelukkende brancher, som er vurderet til ikke at være affaldsproducerende, som fritages på forhånd. Virksomheder, som ikke er omfattet af disse bestemmelser, skal betale det generelle affaldsgebyr.

Min branchekode er forkert - hvad skal jeg gøre?

Det er virksomhedens eget ansvar at sørge for, at CVR-registret er korrekt og opdateret. Virksomhedens data kan ændres på www.letnok.dk med digital signatur, eller du kan kontakte Erhvervs- og Selskabsstyrelsen på tlf. 33 30 77 00 eller på www.cvr.dk
Du skal være opmærksom på, at de ændringer, som du måtte lave i CVR-registret nu, IKKE får indflydelse på opkrævningen af det generelle affaldsgebyr for 2017.

Hvordan bliver jeg fritaget for at betale gebyr?

En virksomhed kan fritages for gebyret, hvis den havde en omsætning på under 300.000 kr. i 2015 eller hvis den ikke producerer affald.
Ansøgning om fritagelse skal ske digitalt via dette link: Digital fritagelsesansøgning. Hvis du ikke kan ansøge digitalt, kan du udskrive dette skema: Ansøgning om fritagelse for generelt affaldsgebyr 2017 og indsende det i udfyldt stand. Uanset hvordan du søger om fritagelse, er fristen i år den 24. november 2017.

Jeg fik fritagelse af Thisted Kommune i et tidligere år. Kan jeg så regne med at få fritagelse igen i 2017?

Nej, det kan ikke automatisk forventes, at begrundelsen for en fritagelse tidligere vil give en fritagelse i 2017.

Gælder en fritagelse også i 2018?

Nej, fritagelser gælder kun for ét år ad gangen.

Hvor kan jeg klage over kommunens afslag på min fritagelsesansøgning?

Du kan ikke klage over kommunens afgørelse, jfr. Affaldsbekendtgørelsens § 93.

Jeg har fået flere regninger - hvordan kan det være?

Virksomheder skal betale gebyr for hvert enkelt P-nummer (produktionsenhed), der knytter sig til virksomheden. Oplysningerne om P-numre stammer fra CVR-registret. Det kan godt være tilknyttet flere P-numre til samme CVR-nummer.
De P-numre, som ligger i Thisted Kommune, skal du betale for til Thisted Kommune. Hvis et eller flere af P-numrene ligger i andre kommuner, vil disse kommuner sende regning for de P-numre.

Jeg har lukket min virksomhed i 2017 - skal jeg så betale?

Ja, hvis din virksomhed var aktiv i CVR-registret den 1.1.2017, skal du betale gebyret.

Opkræver andre kommuner også dette gebyr?

Ja, resten af landets kommuner opkræver også et generelt affaldsgebyr, som er fastsat ud fra principper fastlagt i Affaldsbekendtgørelsen. Gebyrets størrelse er ikke ens på landsplan, da omkostningerne er forskellige fra kommune til kommune.