Gebyrblad 2016

Gebyrblad 2016 - erhverv

(priserne er inkl. moms)

 

 

2016

2015

Generelt affaldsgebyr

188,35 kr.

170,44 kr.

Adgang til kommunens genbrugscentre pr. enhed pr. gang

135,00 kr. *)

75,00 kr.

Renovation – efter tilmelding, jfr. kommunens takstblad

 

 

 *)fra 1.5.2016