Gebyrblad 2017

Gebyrblad 2017 - erhverv

(Priserne er inkl. moms)

 

 

2017

2016

Generelt affaldsgebyr

223,89 kr.

188,35 kr.

Adgang til kommunens genbrugscentre pr. enhed pr. gang

145,00 kr. *)

135,00 kr.

Renovation – efter tilmelding, jfr. kommunens takstblad

 

 

 *)fra 1.10.2017