Det generelle affaldsgebyr 2017

Thisted Kommune opkræver i 2017 det generelle affaldsgebyr på 223,89 kr. inkl. moms ved alle virksomheder i kommunen, som ikke på forhånd er fritaget, jfr. Affaldsbekendtgørelsen.

Hvad er det generelle affaldsgebyr?

Det generelle affaldsgebyr dækker kommunens generelle administrationsomkostninger, herunder omkostninger forbundet med administration af anvisningsordninger for virksomheder, regulativfastsættelse, affaldsdata- og regulativsystem, information, planlægning m.v.

Kommunen skal i 2017 opkræve det generelle affaldsgebyr i henhold til oplysningerne i CVR-registret pr. 1.1.2017 (på p-nummerniveau). Det er virksomhedernes egen pligt at sørge for, at oplysningerne i CVR-registret er korrekte.

Du skal kontrollere om din virksomheds registrering i CVR er korrekt. Du kan se din registrering på www.cvr.dk. Er der fejl i registreringen, kan du ændre den på www.letnok.dk med digital signatur eller kontakte Erhvervsstyrelsen på telefon 35 29 10 00. Du skal være opmærksom på, at de ændringer, som du måtte lave i CVR-registret nu, IKKE får indflydelse på opkrævningen af de generelle affaldsgebyrer for 2017.

Det generelle affaldsgebyr er IKKE betaling for erhvervs adgang på genbrugscentrene, men de virksomheder, som ikke er opkrævet for det generelle affaldsgebyr på grund af fritagelse i loven, vil blive opkrævet, såfremt man benytter genbrugscentrene. Gebyret opkræves dér, som et "rådigheds"-gebyr én gang årligt.

Ansøgning om fritagelse.

I lighed med tidligere år er der i 2017 også mulighed for at søge fritagelse for de generelle affaldsgebyrer. Du kan søge digitalt her: Digital fritagelsesansøgning. Hvis du ikke kan ansøge digitalt, kan du udskrive dette skema: Ansøgning om fritagelse for generelt affaldsgebyr 2017 og indsende det i udfyldt stand. Uanset hvordan du vælger at søge fritagelse, er sidste frist for ansøgning om fritagelse i år den 24. november 2017.

Hvis du i øvrigt har spørgsmål om de generelle affaldsgebyrer, så se Oftest stillede spørgsmål. Du er også velkommen til at kontakte Affaldssektionen på tlf. 99 17 21 56.